...Zwracam się z pytaniem?

Czy może ,ktoś podpowiedzieć do jakiej formacji należeli żołnierze widoczni na zdjęciu? Jeden z nich to Konstanty Kowalski ,uczestnik wojny w 1920 roku