Zwiadowcy Konni 1939

/ 12 odpowiedzi
Poszukuję materiałów( wyposażenie,taktyka, itp) zwiadowców konnych Wojska Polskiego we wrześniu 1939r.Wszelkie informacje proszę przesyłać na e-maila:[email protected]
Redakcja


A my proponujemy wklejanie informacji na forum. Inni też z chęcią przeczytają coś na temat zwiadu konnego we wrześniu '39.
Redakcja (2010/05/03 16:40)

mariusz77


Witam -w15 Wielkopolskim Pułku Artylerii Lekkiej w39 r każdy dyon pośiadał oficera zwiadowczego i oficera obserwacyinego , a bateria tylko oficera zwiadowczego .Do oficera przydzieleni byli dwa żołnierze i goniec . (2010/05/19 22:43)

PabloSjz


Oczywiście żeby zobaczyć szczegółową strukturę trzeba kliknąć w "pluton konny", " pluton kolarzy" i tp.Pozdrawiam. (2010/06/10 14:16)

jazlowiak


Kompania zwiadowców pułku piechoty (etat nr 10)

 

1. Dowódca kompanii (kapitan) i dwóch strzelców (ordynans osobisty i luzak), uzbrojonych w karabinki z bagnetami. Przydzielony koń wierzchowy i rower.

2. Poczet dowódcy:

- obserwatorzy (kapral i starszy strzelec), wyposażeni w dwa rowery i dwa karabinki z bagnetami.

- gońcy (2 strzelców), wyposażeni w konia wierzchowego i rower oraz dwa karabinki z bagnetami i szablę.

- telefoniści[1] (starszy strzelec i strzelec), wyposażeni w dwa rowery i dwa karabinki z bagnetami.

podoficer sanitarny (kapral), posiadał rower i przydzielony etatem pistolet.

3. Pluton konny:

- dowódca plutonu (porucznik/podporucznik kawalerii) i strzelec (ordynans osobisty) uzbrojony w karabinek z bagnetem. Koń wierzchowy.

- zastępca dowódcy plutonu (sierżant), etatowo koń wierzchowy, pistolet i szabla.

- zwiadowca gazowy (strzelec), koń wierzchowy, karabinek z bagnetem i szabla.

- 1. sekcja liniowa (plutonowy, starszy strzelec i 4 strzelców), 6 koni wierzchowych, 6 karabinków z bagnetami i 6 szabel.

- 2., 3., 4., 5. sekcje liniowe jak 1.

- 2. sekcje rkm (2 kaprali, 2 starszych strzelców, 8 strzelców). 12 koni wierzchowych. Uzbrojenie 2 bagnety, 10 karabinków z bagnetami, 2 rkm wz. 28.

4. Pluton kolarzy:

- dowódca plutonu (porucznik/podporucznik) i strzelec (ordynans osobisty) uzbrojony w karabinek z bagnetem. 2 rowery.

- zastępca dowódcy plutonu (sierżant), etatowo wyposażony w pistolet, rower.

- zwiadowca gazowy (starszy strzelec), posiadał rower i karabinek z bagnetem.

- 1. drużyna (plutonowy, kapral, trzech starszych strzelców, 14 strzelców). Etatowo 1 pistolet, 1 rkm wz. 28 i 18 karabinków z bagnetami. 19 rowerów.

- 2. drużyna jak 1.

5. Drużyna gospodarcza:

- sierżant-szef (starszy sierżant), etatowo wyposażony w pistolet i rower.

- podoficer broni i gazowy (plutonowy), wyposażony w karabinek z bagnetem i rower.

- podoficer gospodarczy (plutonowy), karabinek z bagnetem.

- mechanik rowerowy (kapral), wyposażony w rower i karabinek z bagnetem.

- kucharze (straszy strzelec i strzelec), uzbrojeni w dwa karabinki z bagnetami.

- kuchnia polowa[2] (strzelec), uzbrojony w karabinek z bagnetem.

- tabor (4 strzelców), 8 koni taborowych i 4 wozy taborowe. W razie zamiany na wozy jednokonne etat zwiększał się o 4 strzelców, 4 wozy i 4 karabinki z bagnetem.

 

Łącznie: 109 żołnierzy (113 żołnierzy przy zaprzęgach jednokonnych)

oficerów 3 (3 oficerów broni)

starszy sierżant 1

sierżantów 2

plutonowych 6

kaprali 10

starszych strzelców 18

strzelców 69 (73 strzelców przy zaprzęgach jednokonnych)

koni wierzchowych 47[3]

koni taborowych 10

rowerów 52

kuchnia polowa 1

wozów pociągowych taborowych 4 (8 – zaprzęgi jednokonne)

 

Tabela należności materiału uzbrojenia: etatowe 98 karabinków z bagnetami i sznurami do czyszczenia zwiększono o 4 karabinki z bagnetami przewidziane zamiast pistoletów (106 karabinków z bagnetami i sznurami do czyszczenia przy zaprzęgach jednokonnych), 6 etatowych pistoletów zastąpiono 4 karabinkami z bagnetami i dwoma bagnetami luźnymi, 3 pistolety do nabojów sygnałowych, do etatowych 2 bagnetów luźnych dodano 2 w miejsce etatowych pistoletów, 45 szabel, 4 rkm wz. 28, 4 oporządzenia i niezbędniki do rkm wz. 28 oraz 3 pistolety oficerów nie uwzględnione w etacie. 109 hełmów[4] z podpinkami (113 przy zaprzęgach jednokonnych). Przyrządy optyczne i miernicze: 4 lornetki pryzmatyczne, 2 busole kierunkowa wz. K.M.[5] oraz 2 busole kieszonkowe zwykłe. Ilość przydzielonych jednostek ognia: do karabinków – 408 j.o. (424 j.o. przy 106 karabinkach), 16 j.o. do rkm wz. 28 oraz 3 zestawy 25 mm naboi sygnałowych do pistoletu sygnałowego. Maski przeciwgazowe: 109 (113 masek przy zaprzęgach jednokonnych).

Tabela należności materiału saperskiego przewidywała dla kompanii zwiadowców 91 łopatek piechoty z pokrowcami dla dowódcy kompanii, dowódców plutonów, zastępców dowódców plutonów, sierżanta szefa, podoficera broni, zwiadowców gazowych, obserwatorów, gońców, telefonistów, podoficera sanitarnego i ordynansów osobistych. Po 5 łopatek dla każdej sekcji liniowej i sekcji rkm. Po 18 zestawów dla każdej drużyny plutonu kolarzy. 9 toporów II przydzielono po jednym do każdej sekcji liniowej i rkm oraz dla karabinowych drużyn plutonu kolarzy. 7 nożyc do cięcia drutu kolczastego, po jednym zestawie dla każdej sekcji liniowej i drużyny plutonu kolarzy. 2 wyposażenia saperskie wozów dla wozu amunicyjnego i wozu przykuchennego i kancelarii bagażowej. 1 piła poprzeczna dla wozów drużyny gospodarczej.

Tabela należności materiału taborowego: 4 wozów taborowych dwukonnych (lub 8 z mobilizacji jednokonnych), 4 uprzęży taborowych (lub 8 z poboru), uprząż taborowa lub jednokonna z przyprzążką do kuchni polowej. Przedmioty zapasowe, dodatkowe i przybory końskie przewidziane były w tabeli należności materiału taborowego pomocniczego.

Tabela należności materiału łączności: aparat telefoniczny polowy, ogniwo nalewne NON II, 2 krążki kabla telefonicznego B po 100 m, pas bezpieczeństwa, słupołazy (wielkość 2), torba narzędziowa, 2 dołączniki liniowe, nóż kablowy, 3 rososzki, szczypce do cięcia drutu czołowego 175, 10 dkg czarnej taśmy izolacyjnej oraz dwa złącza stykowe.[1] Posiadali sprzęt do włączania się do istniejących linii telefonicznych.

[2] Kuchnia 2-konna.

[3] W 12 p.p. po mobilizacji w plutonie zwiadu konnego znajdowało się 57 koni przydzielonych etatem z czego koni wierzchowych służby czynnej, 39 koni wierzchowych z z poboru oraz 10 koni taborowych z poboru.

[4] Należność wojenna pokrywana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.

[5] Busole te mogły zostać zastąpione przez busolę kieszonkową zwykłą.

(2010/06/10 16:50)

PabloSjz


JAZLOWIAK jesteś wielki. Takie drobne jeszcze pytanie: czy na wyposażeniu używano hełmów wz.31 jak w piechocie, czy wz.15 jak w kawalerii? (2010/06/10 20:26)

jazlowiak


wz. 31 jeśli pułk je otrzymał. (2010/06/10 21:56)

PabloSjz


No właśnie tak nie do końca jasna sprawa bo na przykład na zdjęciach z 4PSP z 1937, lub 1938 na paradzie mają wz.15, ale rozumiem że już w 1939 mogli mieć wz.31? (2010/06/11 20:37)

PabloSjz


Jeszcze jedno pytanie: czy Szanowny Kolega jest w stanie sprecyzować czy kolarze wyposażeni byli w bryczesy i buty kawaleryjskie, czy też w typowy sort piechoty? (2010/06/11 21:45)

jazlowiak


Kolarze byli umundurowani jak żołnierze piechoty kompanii liniowych, z tym, że mieli karabinki a nie karabiny. (2010/06/11 22:21)

zwiadowca


Mała uwaga - sekcja rkm plutonu konnego składała się z 1 kaprala, 1 starszego strzelca i 3 strzelców (a nie 4) do tego dochodził 1 koń juczny.

Pozdrawiam :)

(2010/09/07 00:55)

zylkos


Pierwsza szarża kawalerii polskiej w kampanii wrześniowej 1939 roku: 1 IX 1939 roku oddzial kawalerii dywizyjnej 33 RezDP,pod kryptonimem LAMPART,składający się z:dwóch szwadronów liniowych,,szwadronu ckm oraz plutonu łączności i kolarzy,dowodzonych przez rtm.Stanisława KOWALEWSKIEGO i jego zastępcę rtm.Jarosława SUCHORSKIEGO,zajmował pozycje w pobliżu Myszyńca na północno-zachodniej flance działającego w rejonie obronnym 42-go pułku piechoty z 18 DP.O godzinie 10-tej nadszedł pierwszy rozkaz bojowy podrywający grupę do działania.Rtm.Kowalewski dokonał podziału zadań,większością sił grupy zabezpieczając przeprawy na rzece Omulew i wydzielając szwadron liniowy pod dowództwem rtm.Suchorskiego,wzmocniony plutonem ckm do przeprowadzenia rozpoznania w kierunku Myszyńca,aż do rejonu granicznego...Rtm dosiadł swojego konia Fanatyka i sprawdził raz jeszcze,czy w lewej kieszeni znajdują się białe rękawiczki...zgodnie z polską ułańską tradycją do pierwszej szarży wojennej,do pierwszego ataku na białą broń godzi się dowódcy ująć szablę w białych rękawiczkach... ...przez pole na przełaj galopuje ułan,ręka podniesiona,coś krzyczy,jest coraz bliżej,woła raz po raz:,,Goniec do dowódcy!Goniec do dowódcy!"Osadza konia i nie melduje,ale krzyczy: ,,We wsi niemiecka kawaleria,konno i spieszeni...Poszliśmy do szarży!... Szarży dokonał pluton zwiadowców konnych z kawalerii dywizyjnej 33 RezDP pod dowództwem ppor.Henryka MORMANA na szwadron kawalerii z 3 pułku niemieckiej kawalerii 1 Brygady Kawalerii w kurpiowskiej wsi pod Myszyńcem.W czasie szarży zostało rannych dwóch polskich ułanów/zwiadowców.Do niewoli wzięto:30 jeńców i 1 oficera.Zdobyto 2 kuchnie polowe,ponad 40 koni i 3 samochody ciężarowe. Wieczorem 1 IX 1939 roku poszli do szarży pod Krojantami na południe od Chojnic przeciw 20 DPZmot,bohaterscy ułani 18 pułku ułanów płk.Kazimierza Mastalerza. (2017/11/02 21:47)