Złoty Krzyż Zasługi dla Zakroczymia

/ 2 odpowiedzi
        W dokumentacji rodzinnej mego ojca znalazłem zapiski na temat przyznanego, według jego wiedzy - miastu Zakroczym w 1946 r. (sierpień??) Złotego Krzyża Zasługi. Interesował go fakt, a także uzasadnienie. Ojciec urodził się w 1899 r. Gałachach (miejscowość sąsiadowała z Zakroczymiem) i przez całe życie (do 1982) interesował się wydarzeniami na tym terenie. Próbował też ustalić, kiedy odznaczenie zostało wręczone. Nie udało mu się zdobyć żadnej z tych informacji.         Może ktoś z odwiedzających portal historii ożywionej zetknął się z takimi faktami. Może ktoś wie, gdzie można ich szukać.                                                                              Jerzy Kraśniewski
al-Muell


Można by napisać do Kancelarii Prezydenta RP. Nie wiem, czy będą mieć wniosek ( o ile taki był), ale powini mieć sam akt prawny. Ew. trzeba poszukać w "Monitorze..." za ten rok. No i zawsze można zapytać we władzach miasta lub w jakimś regionalnym muzeum historycznym. (2015/02/02 06:48)

Zakroczym


     Kolega al-Muell!       Szanowny Kolego bardzo dziękuję za informacje w sprawie Złotego Krzyża Zasługi dla Zakroczymia. Postaram się dotrzeć do wspomnianych źródeł: do Kancelarii Prezydenta RP, "Monitora". Co się tyczy Zakroczymia, to z moich dotychczasowych rozmów wynika, że podobno władze tego miasta nie dysponują takimi informacjami.        Pozdrawiam serdecznie Jerzy Kraśniewski (2015/02/04 22:43)