Zapraszamy do portalu Stowarzyszenia Samorządność

Witamy 
Zapraszamy do portalu Stowarzyszenia Samorządność z Luzina. Stowarzyszenie istnieje od 2005 roku. Działamy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego na szczeblu lokalnym (gmina, powiat).Misją portalu jest realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia Samorządność , edukacja obywatelska i promocja Gminy Luzino. Zachęcamy odwiedzających do włączenia się w rozwój portalu poprzez dostarczanie materiałów archiwalnych z okolic Gminy Luzino. W sprawie przekazania materiałów i ich publikacji proszę o kontakt na e-mail:[email protected] 
www.stowarzyszenieluzino.info