Umundurowanie Lotników RP.

/ 112 odpowiedzi / 112 zdjęć
formoza58


Z archiwum Allegro.Dalsze sylwetki podchorążych lotnictwa z Dęblina w 1932 roku... (2016/01/16 16:18)

formoza58


Z archiwum Allegro.Różnorodność umundurowania lotników z 59 eskadry, przybyłej z Francji do Polski w 1919 roku. (2016/01/24 23:10)

formoza58


Lotnicy z 1 Pułku Lotniczego w drugiej połowie lat trzydziestych. (2016/01/25 21:23)

formoza58


Słuchacze szkoły lotniczej dla Małoletnich z Bydgoszczy na ulicach miasta, w drugiej polowie lat trzydziestych... (2016/03/10 23:35)

formoza58


Promocja lotników w Szkole Podchorążych dla podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy, przed 1936 rokiem... (2016/03/10 23:38)

formoza58


Różnorodność umundurowania oficerów 2 Pułku Lotniczego w latach dwudziestych. Zwraca uwagę u jednego z nich rogatywka na pilotce. (2019/04/06 10:25)

formoza58


Sylwetki Lotników 6 PL podczas ćwiczeń w zimie, w końcu lat dwudziestych. Zwraca uwagę różnorodność umundurowania. (2019/06/21 10:46)