Umundurowanie Lotników RP.

/ 113 odpowiedzi / 113 zdjęć
Dzisiejszy wątek poświęcony jest umundurowaniu żołnierzy lotnictwa w latach 1919 - 1939 roku.
formoza58


Umundurowanie lotników w Kongresówce i Galicji... (2015/12/05 19:15)

formoza58


Instruktorzy i uczniowie krakowskiej szkoły pilotów, w maju 1920 roku. (2015/12/05 19:18)

formoza58


Umundurowanie pilotów w Armii Polskiej we Francji... (2015/12/05 19:19)

formoza58


Umundurowanie lotników w Wielkopolsce... (2015/12/05 19:22)

formoza58


Piloci Wielkopolscy w 1919 roku... (2015/12/05 19:23)

formoza58


Mozaika umundurowania lotników w czasie wojny w 1920 roku. (2015/12/06 17:34)

formoza58


Piloci 3 Eskadry Wywiadowczej w końcowej fazie wojny, w pażdzierniku 1920 roku... (2015/12/06 17:36)

formoza58


Lotnicy z 2 Pułku Lotniczego w 1934.Jeszcze żółte otoki na rogatywkach i żółte patki na kołnierzach kurtek . (2015/12/06 22:08)

ArturSz


Zółta barwa łapek i otoków ( ciemno zółty ) dominowła przez wiekszość okresu miedzywojennego i noszona była w 1936 na mundurach khaki już nowego wzoru ( choć ta konfiguracja występowała bardzo krótko). Rok 1938 przyniósł całkowitą zniesienie noszenia starego umundurowani khaki i zółtej barwy lotniczej , taką datę graniczną dla całego lotnictwa wyznaczał Dziennik Rozkazów z 1936.

Wojska lotnicze/ Aeronautyka do 1936.
Dopiero na nazwanie rodzaju broni od maja 1936 w rozkazodawstwie używa się bliższego nam dzisiaj określenia "lotnictwo".

Barwą stalowo niebieska została wprowadzona rozkazem z 1935 ( piątego) z początku tylko na tkaninę z przeznaczeniem na mundury dla oficerów "aeronautyki". Przepisy mundurowe z maja 1936 roku sa już przeznaczone dla oficerów i szeregowych "lotnictwa".

Przedwojenna barwa umundurowania stalowo niebieska  nie jest tożsama z barwą stalowo szarą znaną nam z umundurowania Sił Powietrznych wspólcześnie. Byla zdecydowanie bardziej niebieska.

Coż za spotkanie po latach: (2015/12/07 00:03)

formoza58


Mundury Lotnictwa z 1935 roku...
Podchorąży III rocznika szkoły Podchorążych Lotnictwa w mundurze pozasłużbowym. (2015/12/07 12:19)

formoza58


Porucznik pilot samolotowy wmundurze pozasłużbowym. (2015/12/07 12:20)

formoza58


Plutonowy pilot samolotowy w mundurze wieczorowym. (2015/12/07 12:22)

formoza58


Oficer obserwator balonowy w ubiorze polowym. (2015/12/07 12:23)

ArturSz


3 maja 1939 roku w Warszawie. Defilują podchorążowie ostatniego rocznika SPL.

W przeciwieństwie do swych młodszych kolegów noszą mundury typu oficerskiego.

(2015/12/07 13:27)

ArturSz


Rok 1936. Sierżant pilot w ubiorze pozasłużbowym -  już w nowym mundurze.

 

(2015/12/07 13:34)

ArturSz


I dwaj kapitanowie piloci w ubiorach pozasłużbowych nowego wzoru pozują przy "pasikoniku".   (2015/12/07 13:43)

ArturSz


kapitanowie piloci balonowi w ubiorach wieczorowych, rok 1935.

po prawej kpt Zbigniew Burzyński.

(2015/12/07 14:00)