Umundurowanie i uzbrojenie WP 1919-1921

/ 4 odpowiedzi
 Witam,

 Jak wiadomo, w czasie wojny polsko-bolszewickiej w WP panował  misz-masz w umundurowaniu i uzbrojeniu. Tak więc czy poszczególne dywizje miały jednolite umundurowanie i uzbrojenie, np. jedne francuskie, inne na wzór niemiecki itp. czy np. w jednej kompanii było kilka typów mundurów i karabinów?

 Pozdrawiam
Rumcajs


Wszystko zależało od jednostki. Wielkopolska i Hallerczycy mieli dość ujednolicona broń. Przynajmniej w zakresie kraju pochodzenia. Zdecydowanie gorzej wyglądała ta sprawa w Armii Ochotniczej. Zresztą wraz ze zbliżaniem się frontu pod Warszawę, nawet w miarę jednolicie uzbrojone jednostki zaczynały tę jednolitość tracić. Ale byłbym daleki z określeniem "dywizje". Są zdjęcia grupy ok 11 osób czyli można przyjąć, że drużyny, na którym widać 3-4 różne typy karabinów. I to nie tylko na zasadzie długi i krótki maus czy bertek. Dlatego raczej nawet można założyć, że był to już problem na szczeblu kompanii czy nawet plutonu. Oczywiście jak już wspomniałem wszystko zależy od okresu i pochodzenia jednostki. (2014/11/10 23:53)

Guarden


 Rozumiem że podobnie było z umundurowaniem i wyposażeniem naszych żołnierzy? (2014/11/11 09:59)

JOTA21


Żołnierze wchodzący w skład nowo powstającego Wojska Polskiego nosili mundury byłych armii zaborczych z których się wywodzili, mundury zakupywane przez Polską Misję Wojskową Zakupów w Paryżu, mundury zdobyte w czasie walk z Ukraińcami i bolszewikami. Swoje mundury miały oddziały I korpusu Polskiego w Rosji czy żołnierze Bekitnej Armii. Znając powyższą sytuację wydany został rozkaz nakazujący aby jednostki bojowe a conajmniej kompanie były jednolicie umundurowane. (Dz. Rozk. Wojsk. nr. 58 poz. 1857 z dnia 27 maja 1919 roku). umozliwiono również oficerom nabywanie gotowego umundurowania żołnierskiego (w miarę posiadanych zapasów) lub wykrojów. O wielu sprawach dotyczących przemian mundurowych, napisałem w monografii 21 Pułku Ułanów t. 1 wydanej przez wydawnictwo Napoleonm I.  (2014/11/11 11:56)

Zaicev


To zależy też czy mówimy o 19 czy 20 roku, bo to ma duże znaczenie. Przykładowo 15 PP jeszcze w 1919 miał przewagę mundurów C.K. Armii, a już w 1920 amerykańskie i nawet nasze wz. 19.

PS: 15 pp to pułk galicyjski. (2014/11/17 19:23)