Teczki osobowe oficerów i podoficerów w CAW

Czy Ktoś z Panów przeglądał dokumenty dotyczące Teczki osobowej podoficerów z przed 1939 roku. ?

Interesuje mnie Akta personalne na listerę VIII.805.25.312-325 Litera R