Szwadrony Pionierów

/ 82 odpowiedzi / 76 zdjęć
Kolejny temat będący uzupełnieniem wątków poświęconych Kawalerii Polskiej II Rzeczypospolitej...Odznaka pamiątkowa szwadronów pionierów nieustalonego zakładu grawerskiego.

formoza58


Z archiwum Allegro.Pionierzy 4 szwadronu Kresowej Brygady Kawalerii poją konie podczas postoju w marszu na ćwiczeniach w 1935 roku. (2013/06/05 20:16)

formoza58


Z "Odkrywcy".Starszy pionier 3 szwadronu Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. (2013/06/05 20:19)

formoza58


Z archiwum Allegro.Pławienie koni w 4 szwadronie pionierów podczas ćwiczeń w 1938 roku. (2013/06/05 20:49)

formoza58


Kolejny pionier 3 szwadronu. (2013/06/05 20:50)

formoza58


Pionierzy 9 szwadronu Nowogródzkiej Brygady Kawalerii podczas zajęć. (2013/06/05 20:52)

formoza58


Z archiwum aukcyjnego.Odznaka pamiątkowa szwadronów pionierów z wileńskiego zakładu grawerskiego Tadeusza Filipskiego... (2013/06/05 20:54)

formoza58


Z archiwum Allegro.Odprawa przed budową mostu pontonowego przez 5 szwadron pionierów Krakowskiej Brygady Kawalerii w drugiej połowie lat trzydziestych.Od lewej,w pontonie,dowódca szwadronu,rtm.Stanisław Szczucki,od prawej por.Janusz Chrzanowski. (2013/06/05 20:57)

formoza58


Z korespondencji.Ułani 13 Pułku Ułanów Wileńskich na promie obsługiwanym przez żołnierzy 7 szwadronu pionierów Wileńskiej Brygady Kawalerii.Druga połowa lat trzydziestych. (2013/06/05 21:02)

formoza58


Pionierzy 3 szwadronu podczas zajęć. (2013/06/05 21:45)

formoza58


Szwadrony pionierów           Przynależność            Miejsce postoju szwadronu                                                               Lata 1937- 1939
      1                       Podlaska BK                           Białystok      2                       Mazowiecka BK                       Warszawa      3                       Wielkopolska BK                       Poznań      4                       Kresowa BK                            Lwów      5                       Krakowska BK                         Kraków      6                       Podolska BK                           Stanisławów      7                       Wileńska BK                           Wilno      8                       Wołyńska BK                          Równe      9                       Nowogródzka BK                     Baranowicze     10                       Pomorska BK                         Bydgoszcz     11                       Suwalska BK                         Augustów
W wypadku mobilizacji dodatkowe dwa szwadrony pionierów miały być organizowane w Warszawie. (2013/06/05 21:57)

formoza58


Z archiwum Allegro.Dowódca 5 szwadronu pionierów,rtm.Stanisław Szczucki na przeprawie.Druga połowa lat trzydziestych. (2013/06/06 10:19)

formoza58


Pionierzy 3 szwadronu podczas pracy w kuchni. (2013/06/06 10:20)

formoza58


Legitymacja odznaki pamiątkowej szwadronów pionierów. (2013/06/06 10:21)

formoza58


Z archiwum Allegro...Pionier 3 szwadronu konno w drugiej połowie lat trzydziestych. (2013/06/06 20:14)

formoza58


3 szwadron pionierów na nieustalonej uroczystości. (2013/06/06 20:16)

formoza58


Ze starej prasy...Przeprawa pionierów 2 Dywizji Kawalerii przez Narew w Modlinie.Pierwsza polowa lat trzydziestych. (2013/06/06 23:43)

formoza58


Pławienie koni w szwadronie pionierów 2 Dywizji Kawalerii. (2013/06/06 23:44)

formoza58


Zajęcia pionierów 2 Dywizji Kawalerii na Narwi w rejonie Modlina,w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2013/06/06 23:46)

formoza58


Przeprawa po kładce na Pilicy, zmontowanej przez pionierów podczas ćwiczeń letnich 2 Dywizji Kawalerii w drugiej połowie lat dwudziestych.  (2013/06/06 23:49)

formoza58


Z NAC-u.Według opisu "wrześniowe" zdjęcie przedstawiające przejście patrolu 3 szwadronu pionierów przez Bzurę pod Uniejowem.Ale jak się wpatrzeć,to pionierzy mają rogatywki i bynajmniej nie polowe. (2013/06/07 15:05)

formoza58


Z korespondencji.Przeprawa promowa nieustalonego pułku kawalerii przed 1935 rokiem. (2013/06/07 15:07)

formoza58


Z Allegro.Pionier z nieustalonego szwadronu.Ułatwieniem w identyfikacji może być fakt,że zdjęcie pochodzi z zakładu fotograficznego w Mizoczy (miejsca stacjonowania 11 szwadronu KOP). (2013/06/19 11:52)

formoza58


Ze starej prasy okresu międzywojennego...Pławienie koni w szwadronie pionierów 2 Dywizji Kawalerii w latach dwudziestych. (2013/06/19 11:55)

formoza58


Pionierzy 2 Dywizji Kawalerii podczas obiadu. (2013/06/19 11:57)