Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego

Nie da się w pełni przedstawić dokonań zaistniałych w czasach batoriańskich w sztuce wojennej bez szerszego tła, dlatego czterotomowa seria "Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego" bazuje w głównej mierze na osiągnięciach europejskich. Mamy tutaj szeroki zestaw źródłowy plus liczna literatura fachowa, w tym obcojęzyczna. Problematyka dzieła wychodzi poza typowo wojskową tematykę, bowiem dotyka kwestii niewojskowych, ale jednak w jakimś tam sposób związanych ze sztuką prowadzenia wojny. Takie podejście pozwoliło autorowi odpowiedzieć na pytania, które wcześniej pozostawały bez odpowiedzi. Porusza on tu wiele interesujących problemów, które od jakiegoś czasu są zażartym powodem polemiki historyków. Stawiane tu hipotezy są bardzo nowatorskie i dają do myślenia. Na pewno dzieło to jest bardzo ważnym wkładem w historię polskiej sztuki wojennej i powinno być znane historykom wojskowości i wszystkim pasjonatom tej tematyki. Trudno znaleźć podobną publikację na polskim rynku wydawniczym.