Sztandary Piechoty II Rzeczypospolitej

/ 520 odpowiedzi / 481 zdjęć
formoza58


Sztandar pułku ocalał z wojennej pożogi.Po Kampanii Jesiennej 1939 roku,ukrywany przez cały okres okupacji niemieckiej w Lublinie.W dniu 5 kwietnia 1948 roku został przekazany do Muzeum WP w Warszawie. (2014/11/29 15:22)

formoza58


19 Pułk Piechoty "Odsieczy Lwowa".Sztandar,dar Komitetu Obywatelskiego m.Lwowa i Małopolski wschodniej,został wtreczony pułkowi przez gen.dyw.Edwarda Rydza Śmigłego we Lwowie,w dniu 1 czerwca 1928 roku.Z archiwum Allegro... (2014/11/29 15:25)

formoza58


Sztandar pułku... (2014/11/29 15:26)

formoza58


Defilada pułku na ulicach Lwowa w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/11/29 15:27)

formoza58


Sztandar towarzyszył pułkowi,kiedy walczyl on w obronie przyczółka mostowego na Wiśle pod Włocławkiem w dniach od 4 do 8 września i w dniach od 8 do 12 wrzesnia podczas obrony lewego brzegu Wisły w rejonie Płocka.Potem podczas ataków na Tokary,Radziwie i Dobrzyków,aż do rozproszenia pułku w nocy z 17 na 18 września w rejonie Łącka.Wówczas drzewce spalono,a resztę zabrał szef kancelarii pułku.Potem orła oddal na przechowanie jednemu ze swoich podkomendnych.Sztandar został ukryty w Sosnowcu.Po wojnie szef kancelarii powrócił do Sosnowca i wydobył sztandar z ukrycia.Na początku maja 1970 roku przekazał płat,14 gwożdzi i dwie szarfy biało-czerwone,do Muzeum WP w Warszawie.Ocalał również orzeł pułkowy niesiony przez żołnierza przydzielonego do ochrony sztandaru.Podczas walk w Puszczy Kampinoskiej,dotarł on do Zamczysku w pobliżu Kampinosu i tam zostawił go na przechowanie. pani Reginy Grodeckiej,która ukrywala orła przez całą okupację.Kiedy w 1945 roku wyjeżdżała do Olsztyna zabrała go ze sobą i przekazała stacjonującemu w tym mieście 50 Pułkowi Piechoty.Ostatecznie,w marcu 1971 roku orzel dołączył do płatu sztandaru do Muzeum WP w Warszawie. (2014/11/29 15:50)

formoza58


20 Pułk Piechoty Ziemii Krakowskiej.Sztandar,dar mieszkańców Krakowa,Bochni,Bedzina i Wieliczki,został wręczony pułkowi  przez Prezydenta RP,Stanisława Wojciechowskiego w Krakowie,w dniu 18 maja 1924 roku. (2014/11/29 15:53)

formoza58


Przysięga na sztandar pułku żołnierzy młodego rocznika wyznania katolickiego na dziedzińcu Wawelu przed 1935 rokiem... (2014/11/29 15:55)

formoza58


...i z tej samej uroczystości.Przysięga zołnierzy pułku wyznania mojżeszowego. (2014/11/29 15:56)

formoza58


Kilka fotografii (ze zbiorów NAC-u,oraz archiwum Allegro) przedstawiających poczet sztandarowy pułku w okresie międzywojennym... (2014/11/29 15:59)

formoza58


I jeszcze dwa z przysięg w pułku... (2014/11/29 16:02)

formoza58


We wrześniu 1939 roku,sztandar był przy walczącym pułku.Po walkach pod Pszczyną,opiekę nad nim przejął ppor. Skocz,ktory przewiózł sztandar do Krakowa.Stąd przez Rumunię,Francję,sztandar znalazł sie ostatecznie w Wielkiej Brytanii.Na zdjęciu,przypinanie żałobnej szarfy po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. (2014/11/29 16:08)

formoza58


I jeszcze jedna fotografia przedstawiajaca poczet sztandarowy 20 Pułku Piechoty podczas nieustalonej uroczystości w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/11/29 18:30)

formoza58


21 Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy".Pierwszy, nieprzepisowy sztandar,dar Warszawy i Koła Opieki  nad Pułkiem,został wręczony pułkowi przez marszałka Józefa Piłsudskiego w warszawie,w dniu 16 maja 1921 roku. (2014/11/29 18:34)

formoza58


Drugi,przepisowy sztandar,dar od mieszkańców Warszawy,pułk otrzymał z rąk marszałka Jozefa Piłsudskiego w Warszawie,w dniu 18 sierpnia 1932 roku... (2014/11/29 18:37)

formoza58


Przysięga żołnierzy młodego rocznika na nowy sztandar w pierwszej połowie lat trzydziestych... (2014/11/29 18:39)

formoza58


...i w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/11/29 18:40)

formoza58


Sztandar wraz z pulkiem wyszedł na wojnę.Po bitwie pod Mławą i póżniejszym częściowym rozsypaniu się oddziałów 8 Dywizji Piechoty,sztandar znajdujacy się w taborze pułkowym,przez Łomżę i Modlin,dotarł do Warszawy.Tam po dotarciu do Cytadeli,por. kazimierz Maleszewski otrzymał rozkaz od kwatermistrza,rozkaz dotarcia ze sztandarem,Złotą Księgą i pułkowymi dokumentami,do Brześcia.Po dotarciu do niego okazało się,że miasto i twierdza są opuszczone.Po perypetiach  20 września,po spaleniu dokumentów,por.Maleszewski przekroczyl granicę węgierską.Po rozbrojeniu skierował sie ze sztandarem i księgą do Budapesztu,aby tam  złozyć je w poselstwie.Niestety musiał (za pokwitowaniem) przekazać je Węgrom jako "obiektow wojskowych podlegających przy internowaniu".Po interwencji poselstwa sztandar pułku wraz z trzema innymi został zwrócony i przez Francję w 1940 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii.Po wojnie,na życzenie weteranów pułkowych,dohaftowano w Londynie napisy:         "Ciechanów 1939-Grochów 1939-ZWZ i AK 1940-1944-Żoliborz 1944"Po wojnie,trafil również,tym razem do Muzeum WP w Warszawie stary,pierwszy nieprzepisowy sztandar pułku.Po kapitulacji Warszawy przekazany mlodemu chłopcu przez zołnierzy kwaterujacych w pobliżu koszar zamkowych i przechowywany przez całą okupację w stolicy. (2014/11/29 19:04)

formoza58


22 Pułk Piechoty.Sztandar,dar mieszkańców powiatów: Siedlce,Janów i Łuków,został wreczony pułkowi przez marszałka Józefa Piłsudskiego w Siedlcach,w dniu 3 listopada 1922 roku.Za męstwo  w walkach 1919-1920 pułk zostal wyróżniony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari przez marszalka Jozefa Piłsudskiego pod Łazdunami koło Lidy,w dniu 4 grudnia 1920 roku. (2014/11/29 19:21)