Sztandary Piechoty II Rzeczypospolitej

/ 514 odpowiedzi / 475 zdjęć
formoza58


Poczty sztandarowe pułków piechoty podczas uroczystości pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie... (2015/12/09 21:02)

formoza58


Poczt sztandarowy 34 Pułku Piechoty. (2015/12/12 15:03)

formoza58


Poczty sztandarowe nierozpoznanych pułków piechoty... (2015/12/26 18:47)

formoza58


... i przysięga młodych żołnierzy wyznania mojżeszowego w jednym z nieustalonych pułków piechoty. (2015/12/26 18:49)

formoza58


Poczet sztandarowy jednego z pułków piechoty, wkraczającego na Zaolzie. (2016/01/10 12:37)

formoza58


Poczet sztandarowy 7 Pułku Piechoty Legionów. (2016/03/09 10:59)

formoza58


Sztandar 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej na czele pułku. (2016/03/09 11:00)

formoza58


Sztandar na czele defilującego 21 Pułku Piechoty w 1924 roku. (2016/03/09 21:52)

formoza58


Sztandar na czele nieustalonego pułku podczas marszu na ćwiczeniach. (2016/07/07 15:19)

formoza58


Sztandar nieustalonego oddziału. (2019/03/15 12:16)

formoza58


Orkiestra pod sztandarem 6 PP Leg. (2019/03/16 23:20)

formoza58


Sztandar 76 Pułku Piechoty podczas przysięgi, w lecie 1939 roku. (2019/06/22 20:53)