Sztandary Piechoty II Rzeczypospolitej

/ 520 odpowiedzi / 481 zdjęć
formoza58


Sztandar wyszedł z pułkiem w 1939 roku na wrześniowy szlak.Po rozbiciu pułku w nocy z 19 na 20 września,sztandar został zakopany w lesie nieopodal wsi Leontynów koło Młodzieszyna w powiecie sochaczewskim.W czasie okupacji został odkopany i przechowywany przez jednego z mieszkańców wsi.Trwało to do 6 grudnia 1959 roku,kiedy sztandar został przekazany do Muzeum WP w Warszawie.Poczet sztandarowy pułku w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/11/28 20:58)

formoza58


11 Pułk Piechoty.Sztandar,dar przemysłowców Ziemii Będzińskiej,został wręczony pułkowi przez gen.broni Stanisława Szeptyckiego,w dniu 9 grudnia 1922 roku w Tarnowskich Górach. (2014/11/28 21:01)

formoza58


Poczet sztandarowy 11 PP i poczet proporca strzeleckiego 23 Dywizji Piechoty,podczas nieustalonej uroczystości w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/11/28 21:03)

formoza58


Sztandar towarzyszył pułkowi w walkach wrześniowych w 1939 roku.Zawsze chroniony był przez jedna druzynę żołnierzy.Po okrążeniu i kapitulacji pułku w dniu 19 września w okolicach Tomaszowa Lubelskiego,dowódca pułku wydał rozkaz jego spalenia.ostatecznie został ukryty wraz z proporcem strzeleckim 23 DP i przetrwał okupacje.17 listopada 1944 roku były pracownik kancelarii pułku,starszy sierżant  Józef Derlatko, wręczył sztandar i proporzec gen.Michałowi Roli Żymierskiemu.Ostatecznie w 1945 roku sztandar 11 Pułku Piechoty został przekazany do Muzeum WP w Warszawie. (2014/11/28 21:16)

formoza58


12 Pułk Piechoty.Sztandar,dar społeczeństwa Wadowic,Andrychowa i Kalwarii,został wręczony pułkowi przez gen.Stanisława Szeptyckiego w dniu 1 sierpnia 1924 roku.Parę fotografii z tej uroczystości... (2014/11/29 12:04)

formoza58


Sztandar wyszedł z pułkiem na wojenny szlak we wrześniu 1939 roku.W dniu 18 wrzesnia,w obliczu ataku pułku w celu wyrwania się z okrążenia w rejonie Narola,dowódca pułku,ppłk.dypl. Marian Strażyc,wydał rozkaz ukrycia sztandaru.Zakopany ,w czasie okupacji odkopany i przechowywany w godziwych warunkach przetrwał wojenną pożogę.W 1945 opiekująca się nim pani Helena Kattche przekazała w rozgłośni Radia Lubelskiego,potem kolejno sztandar został przejęty przez Muzeum w Lublinie,a następnie Muzeum WP w Warszawie. (2014/11/29 12:12)

formoza58


13 Pułk Piechoty.Sztandar,dar mieszkańców Pułtuska i Makowa Mazowieckiego,został wręczony  przez Prezydenta RP,Stanisława Wojciechowskiego,w dniu 3 listopada 1923 roku.Na wojenny szlak sztandar wyruszył z pułkiem.Po odtworzeniu pułku w twierdzy modlińskiej,pułk do kapitulacji walczył w rejonie Nowego Dworu.Według paru wersji,został zakopany na Kępie Nowodworskiej lub utopiony w tubie zamkniętej w drewnianej skrzyni w nurtach Wisły. (2014/11/29 12:20)

formoza58


14 Pułk Piechoty Ziemii Kujawskiej.Sztandar,dar mieszkańców Włocławka,został wręczony pułkowi przez Prezydenta RP,Stanisława Wojciechowskiego,w dniu 27 pazdziernika 1923 roku (2014/11/29 12:52)

formoza58


Poczet sztandarowy 14 PP w historycznych mundurach z okresu Królestwa Polskiego... (2014/11/29 12:53)

formoza58


Poczet sztandarowy podczas defilady pułku ulicami Włocławka w drugiej polowie lat trzydziestych. (2014/11/29 12:55)

formoza58


Sztandar pułku,którego resztki padły w próbie przebicia się do Warszawy w nocy z 21 na 22 września ocalał z wojennej pożogi.Trafił do Muzeum WP w warszawie po  wojnie,kiedy muzeum znajdowało się w fazie organizacji,zdany tam anonimowo. (2014/11/29 12:59)

formoza58


15 Pułk Piechoty "Wilków".Sztandar,dar miasta Bochni,został wręczony pułkowi przez płk.Ryszarda Trojanowskiego,w dniu 6 sierpnia 1921 roku.Pułk był uhonorowany Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari,przez marszałka Józefa Piłsudskiego w Bezdunach pod Lidą,w dniu 4 grudnia 1920 roku. (2014/11/29 13:58)

formoza58


Pułk posiadał w okresie międzywojennym nieprzepisowy sztandar,z wizerunkiem (zamiast godła pańswowego) św.Kingi,patronki bocheńskich kopalni soli.W przededniu wojny pułk mial otrzymać nowy,przepisowy,ale niestety nie zdążono. (2014/11/29 14:02)

formoza58


Poczet sztandarowy pułku podczas przysięgi żołnierzy mlodego rocznika w latach trzydziestych. (2014/11/29 14:03)

formoza58


Pułk wyszedł na wojnę ze swoim sztandarem,którego losy rostrzygnęły się w Brwinowie w dniu 12 wrzesnia 1939 roku.W obliczu zbliżajacego się wroga zamierzano umieścić go w kościele,między chorągwiami kościelnymi.Niestety,proboszcz nie wyraził zgody i ostatecznie zakopano go w poblizu koscioła,w skrzyni z futerałem.Podczas okupacji do Brwinowa wyprawiony został podoficer  wraz z asystą żołnierzy odtworzonego w ramach Armii Krajowej pułku.Sztandar został wykopany w maju 1940 roku i przewieziony do Dęblina,gdzie powtórnie go zakopano na wprost bramy wjazdowej do tamtejszej twierdzy,przedwojennej siedziby pułku.W dniu 21 kwietnia 1947 roku,sztandar został odkopany i przekazany na ręce marszałka Michała Żymierskiego.W dniu 14 maja tego roku ostatecznie przekazany do Muzeum WP w Warszawie.W 1977 roku byli zołnierze pułku ufundowali i przekazali do muzeum repliki brakujących elementów: orła,drzewca i orderu Virtuti Militari. (2014/11/29 14:21)

formoza58


16 Pułk Piechoty.Sztandar,dar społeczeństwa miast i powiatów: Tarnów,Brzesk i Dąbrowa,został wreczony przez Prezydenta RP,Ignacego Mościckiego w Tarnowie,w dniu 29 maja 1927 roku. (2014/11/29 14:24)

formoza58


Sztandar wyszedł pierwotnie z pułkiem na wojenny szlak,ale juz 4 września został odesłany do dowództwa armii do Krakowa.Po wielu perypetiach,przez Węgry,Francję,sztandar pułku znalazł się w Wielkiej Brytanii.Pierwotnie był eksponatem w muzeum wojska w Banknock w Szkocji,ostatecznie znalazł się w Muzeum im.gen.Sikorskiego w Londynie... (2014/11/29 14:31)

formoza58


17 Pułk Piechoty.Sztandar,dar mieszkańców powiatów:Rzeszów,Ropczyc,Pilzna i Mielca,został wręczony przed przedstawiciela Prezydenta RP,w dniu 19 pażdziernika 1923 roku.Sztandar został wywieziony z Polski i przez Węgry,Francję,znalazł się w Wielkiej Brytanii.Jest w zbiorach muzeum im.gen.W.Sikorskiego w Londynie. (2014/11/29 15:14)

formoza58


18 Pułk Piechoty.Sztandar,dar mieszkańców powiatów:Słupcy,Konina i Koła,został wręczony pułkowi przez marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie,w dniu 10 lipca 1921 roku (2014/11/29 15:18)