Sztandary Piechoty II Rzeczypospolitej

/ 520 odpowiedzi / 481 zdjęć
Jest to watęk zbierajacy materiał ikonograficzny i ciekawostki o sztandarach pułków piechoty II Rzeczypospolitej...
formoza58


1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego.W swej barwnej historii pułk posiadał trzy sztandary: z 1914 i 1919 roku,oraz przepisowy wręczony przez swego szefa honorowego w Wilnie w 1922 roku. (2014/11/27 17:27)

formoza58


Poświęcenie i wręczenie sztandaru 1 PP.Leg. przez marszałka Jozefa Piłsudskiego w Wilnie w 1922 roku.Zostal ufundowany przez Polonię Amerykańską z miasta Meriden Coon,dzięki staraniom księdza kapelana Franciszka Tyczkowskiego. (2014/11/27 17:34)

formoza58


Sztandar  pułku był udekorowany Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari ,wręczonym pułkowi w Mołodecznie, 3 grudnia 1920 roku przez marszałka Józefa Piłsudskiego.W czasie Kampanii Jesiennej 1939 roku sztandar ocalal z wojennej zawieruchy,wraz z innymi sztandarami pułków 1 DPLeg. ukryty w warszawskim muzeum WP,prztrwał okupację i byl jednym z pierwszych eksponatów tego muzeum.Sztandar 1PPLeg. podczas defilady przed Prezydentem RP,Ignacym Mościckim w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/11/27 17:48)

formoza58


2 Pułk Piechoty Legionów.Pułk otrzymał sztandar 21 wrzesnia 1924 roku na Górze Zamkowej w Pińczowie,gdzie pułk stacjonował do grudnia 1930 roku.Był darem społeczeństwa Piotrkowa Trybunalskiego i Ziemi Piotrkowskiej.Sztandar wręczył pułkowi Prezydent RP,Stanislaw Wojciechowski.Po przeniesieniu do Sandomierza sztandar był przechowywany obok proporca legionowego w muzeum pułkowym,obok miejsca kwaterowania dowództwa.We wrzesniu 1939 roku sztandar pozostał w Sandomierzu,pod opieką oficera mobilizacyjnego pułku,kpt.Karola Szopy.Wraz z innymi eksponatami muzeum zaginął niestety w drodze do Rumunii,natomiast jego opiekun zostal zamordowany przez Sowietów w 1940 roku. (2014/11/27 18:41)

formoza58


Sztandar 2PPLeg. i proporzec legionowy pułku po wyjściu z mszy z okazji przeniesienia pułku z Pińczowa do Sandomierza,w grudniu 1930 roku (2014/11/27 18:44)

formoza58


3 Pułk Piechoty Legionów.Sztandar pułku,dar mieszkańców Ostrowca i Opatowa,został wręczony 30 września 1924 roku.We wrzesniu 1939 roku sztandar poszedł na wojenny szlak wraz z pułkiem.Po kapitulacji Modlina został (w wodoszczelnym metalowym pudełku) zakopany w pobliżu Bramy Zakroczymskiej..Niestety,próby jego odnalezienia zakończyły się niepowodzeniem.Sztandar pułku... (2014/11/27 18:51)

formoza58


...w latach siedemdziesiatych odnaleziono haftowanego orła ze sztandaru pułku.Po przekazaniu go do muzeum,okazało się jednak,że orzel pochodzi nie ze sztandaru,lecz z fartucha do bębna orkiestry 3PPLeg. (2014/11/27 18:54)

formoza58


4 Pułk Piechoty Legionów.Sztandar,dar mieszkańców Kielc i powiatów:kieleckiego,włoszczowskiego,opatowskiego i jędrzejowskiego,został wreczony pułkowi przez gen.Lucjana Żeligowskiego w dniu 8 lipca 1923 roku... (2014/11/27 18:58)

formoza58


Sztandar 4 PPLeg. podczas defilady pułku na ulicach Kielc w latach trzydziestych. (2014/11/27 19:01)

formoza58


Sztandar 4 PPLeg. pod katedrą wawelską podczas pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie,w maju 1935 roku.Dodać należy,że sztandar towarzyszył pułkowi w walkach wrzesniowych do kapitulacji Modlina.Wedlug jednej z wersji,przechowywany w Warszawie,spłonął podczas powstania w 1944 roku. (2014/11/27 19:05)

formoza58


5 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego.Przepisowy sztandar,dar Związku Polek z Wilna,został wręczony pułkowi w Mołodecznie 3 grudnia 1920 roku,przez marszałka Józefa Piłsudskiego.Tego dnia zostal udekorowany Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari,za zaslugi w latach 1914- 1920. (2014/11/27 19:11)

formoza58


Sztandar wraz z pułkiem wyszedł na wrześniowy szlak.W obliczu otoczenia i grożby zniszczenia 1 Dywizji Piechoty Legionów w rejonie Wyszkowa,jej sztandary zostały wysłane do Warszawy.Pierwotnie,do kapitulacji miasta,sztandar pułku przbywal w Muzeum belwederskim,po kapitulacji,został ukryty w muzeum WP.W 1945 roku sztandar (wraz z nieprzepisowym) był jednym z pierwszych eksponatow warszawskiego muzeum. (2014/11/27 19:17)

formoza58


6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego.Pierwszy sztandar,dar mieszkańców Warszawy,został wręczony i udekorowany Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari przez marszałka Józefa Piłsudskiego w Mołodecznie,w dniu 3 grudnia 1920 roku.Przepisowy sztandar,dar społeczenstwa Płocka,został wreczony przez Jozefa Piłsudskiego w Wilnie,w dniu 22 listopada 1922 roku... (2014/11/27 19:20)

formoza58


Droga wojenna  sztandaru jest identyczna jak w przypadku wszystkich sztandarów 1 Dywizji Piechoty Legionów.Jak wszystkie szczęśliwie zakończył swój szlak jako eksponat w Muzeum WP w Warszawie. (2014/11/27 19:33)

formoza58


7 Pułk Piechoty Legionów.Sztandar,dar Związku Ziemian Ziemii Chełmskiej,został wręczony pułkowi przez (w imieniu Naczelnego Wodza) przez płk.Władysława Bończę Uzdowskiego w podbrodziu,w dniu 22 września 1921 roku.Sztandar wyszedł na wojenny szlak wraz z pułkiem.Po jego rozbiciu 8 wrzesnia,sztandar został zakopany.Wedlug jednej wersji w rejonie Iłży,według drugiej w jednym z domów w Zdołbunowie.W 1967 roku znaleziono przechowywany we wsi Wólka Ratajska w powiecie Janów Lubelski kawalek zdobnego materiału,wskazującego na fragmenty sztandaru 7PPLeg..Okazało sie jednak wkrótce,że jest to fartuch do kotła 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.  (2014/11/27 19:50)

formoza58


8 Pułk Piechoty Legionów.Sztandar,dar mieszkańców Lublina i Ziemii Lubelskiej,został wręczony pułkowi w trakcie walk na froncie północnym nad Dżwiną,w Budsławiu,w dniu 15 maja 1920 roku przez dowódcę 3DP,płk.Leona Berbeckiego.Sztandar wraz z pułkiem przeszedł w 1939 roku wrześniowy szlak.W dniu 28 września zakopano go przy jednej z gajówek w rejonie Krasnobrodu.Po wojnie próby odszukania zakończyły sie niepowodzeniem. (2014/11/27 20:00)

formoza58


9 Pułk Piechoty Legionów.Sztandar,dar mieszkańców Zamościa i powiatu zamojskiego,został wręczony pułkowi przez marszałka Józefa Piłsudskiego,w dniu 17 pazdziernika 1922 roku w Zamościu.Z archiwum Allegro... (2014/11/27 20:05)

formoza58


We wrześniu 1939 roku sztandar znajdował się przy pułku.Po zakończeniu walk ,do Zamościa,przywiózł go płatnik pułku.Jego drzewce zniszczono,płat i orła przechowywał podczas okupacji podoficer pułku.Orzeł zaginął w wojennej pożodze,natomiast płat długo (nawet po wojnie) byl troskliwie przechowywany.W 1976 roku znalazł sie ostatecznie w Muzeum WP w Warszawie.Na zdjęciu zstandar 9PPLeg. i proporzec dywizyjny w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/11/27 20:15)

formoza58


10 Pułk Piechoty.Sztandar przepisowy,dar mieszkańców Łowicza,został wręczony pułkowi przez Prezydenta RP,Stanisława Wojciechowskiego,w dniu 5 lipca 1925 roku.Fotografie przedstawiajace sceny z tej uroczystości... (2014/11/28 20:45)

formoza58


Orzeł i przepisowy sztandar... (2014/11/28 20:47)