Sztandary Broni Pancernej II RP.

/ 38 odpowiedzi / 34 zdjęć
formoza58


12 Batalion Pancerny z Łucka.
Sztandar byl darem społeczeństwa miast i powiatów Wolynia.Pozostał on w garnizonie batalionu do 15 wrzesnia 1939 roku,a po wielu perypetiach znalazł się 16 wrzesnia  w lasach za Łuckiem.Tutaj dowódca osrodka zapasowego przekazał sztandar batalionu i 3 Batalionu Pancernego jednemu z oficerów,rozkazując przejscie na Węgry,w wypadku niebezpieczeństwa oba znaki batalionów spalić.17 września, parę kilometry od granicy węgierskiej,w obliczu zbliżających się Sowietów,sztandary batalionów spalono.Postąpiono z tym zbyt pochopnie,bowiem po spaleniu zawrocono i przez Kołomyję,grupa bezpiecznie dotarla i przekroczyła granicę rumuńską.Losy orła z głowicy sztandaru sa nieznane... (2015/02/24 17:14)

formoza58


Szkoła podchorążych Broni Pancernej z Modlina.
We wrzesniu 1939 roku sztandar został ewakuowany wraz z innymi sztandarami przebywającymi w ośrodku zapasowym w Żurawicy, w kierunku wschodnim.Ostatecznie,w dniu 18 wrzesnia o godzinie 14-tej,sztandary zostały spalone w rejonie Jablonicy pod granicą węgierską. (2015/02/24 18:01)

formoza58


1 Dywizjon Pociągów Pancernych z Legionowa.
W 1939 roku sztandar został zakopany w parku we Lwowie.Po wojnie próbowano zlokalizować miejsce jego ukrycia,jednak bez skutku.Po latach okazało się,że został przez Sowietów.W notatce w Moskwie odnotowano: "Sztandar 1 Dywizjonu Pociągów Pancernych z Legionowa.Wzięty w 1939 roku na zachodniej Białorusi".Wzięty ?...Poprostu zdekonspirowany i zawłaszczony przez organa sowieckie.Jak wiele,które nie wrócily do Polski.Sztandar dywizjonu miał więcej szczęścia,został bowiem rewindykowany z Moskwy i przekazany do Polski w dniu 22 maja 1992 roku.Cichutko,bez "pompy",dlatego wiele osób zainteresowanych przeoczyło ten fakt... (2015/02/25 13:12)

formoza58


Poczet sztandarowy 1 Batalionu Pancernego. (2019/03/16 23:26)

formoza58


Sztandar 1 Batalionu Pancernego na Zaolziu, w 1938 roku. (2019/06/22 20:56)