Sztandary Broni Pancernej II RP.

/ 38 odpowiedzi / 34 zdjęć
Jednostki broni pancernej nie miały sztandarów do 1938 roku,kiedy bataliony pancerne otrzymały je podczas ceremonii,która odbyła się 26 maja 1938 roku na Polu Mokotowskim w Warszawie.Sztandary poswięcił biskup Gawlina,a wręczył pocztom gen.dyw.Tadeusz Kasprzycki

formoza58


Poczty sztandarowe batalionów pancernych po ceremonii wręczenia pod Grobem Nieznanego Żołnierza. (2015/02/23 12:33)

formoza58


1 Batalion Pancerny z Poznania.
W momencie wybuchu wojny sztandar batalionu zostałwywieziony do Osrodka Zapasowego nr.3 w Żurawicy.Po ewakuacji osrodka i dotarciu do granicy węgierskiej w rejon Jabłonicy w dniu 18 wrzesnia,wszystkie znajdujące się sztandary (1,2,5 i 6 batalionów pancernych i Szkoły Podchorążych Broni Pancernej) zostały spalone.Obecny przy tej smutnej chwili jeden z chorążych batalionu wyciąl jednak z płata sztandaru wizerunek Matki Boskiej Kodeńskiej.Orzeł ze sztandaru znalazł się w Budapeszcie.Tam został oddany na przechowanie do jednego z tutejszych klasztorów Ojców Paulinów.Gdy po wojnie,w 1987 i 1988 roku Muzeum WP zwracało się do attachatu wojskowego przy ambasadzie PRL w Budapeszcie z prosbą o poszukiwanie zdeponowanego w klasztorze orła,okazało się wkrótce,że ten został przywieziony i zdeponowany do Muzeum WP w Warszawie w roku 1946 przez Polaka Paulina z Węgier.Parę fotografii przedstawiające poczet sztandarowy bataliono w różnych sytuacjach... (2015/02/23 18:35)

formoza58


...i jeszcze z ceremonii wręczenia sztandarów batalionów pancernych na Polu Mokotowskim. (2015/02/23 18:53)

formoza58


2 Batalion Pancerny z Żurawicy.
Sztandar batalionu wraz z ośrodkiem zapasowym nr.3 przemierzył jego szlak od Żurawicy do granicy węgierskiej.Kiedy wieczorem 18 wrzesnia zrobiono zbiórkę znajdujących się w pobliżu innych sztandarów,w celu ich spalenia,opiekun sztandaru batalionu,chor.Edmund Majchrzak,postanowił swój ocalić.Odszedł z nim na bok,gdy nagle ktoś go uderzył w tył głowy.Zanim upadł,krzyknął do swoich żołnierzy aby ratowali sztandar.Dwóch odciągnęło dowódcę,dwóch wyjęły z ogniska nadpalony sztandar.Gdy się ocknął,chorąży wyciął fragment płatu z wizerunkiem Matki Boskiej Kodeńskiej,resztę płata rozdzielił wśród żołnierzy batalionu.Po dostaniu się do Francji spotkał się z dowódcą batalionu i przekazał mu ocalony kawałek sztandaru.Kiedy 2 Pułk Pancerny 1 Dywizji Pancernej (gdzie walczyło wielu żołnierzy 2 BP),otrzymał sztandar od ludności holenderskiej,wizerunek Matki Boskiej Kodeńskiej został wszyty w jego płat.Sztandar batalionu w różnych sytuacjach przed wybuchem wojny... (2015/02/23 19:25)

formoza58


3 Batalion Pancerny z Warszawy.
Sztandar batalionu wraz z Ośrodkiem Zapasowym Nr.1 został wysłany do Łucka.Stamtąd 15 września osrodki nr.1 i 2 zostaly ewakuowane w kierunku na Podkamień,gdzie znajdować się miał ośrodek nr.3 z Żurawicy.W okolicach Horodenki,kolumna natknęła się na kolumnę wojsk sowieckich.Major odpowiedzialny za sztandary 3 i 12 batalionów,w obawię przed wpadnięciem we wrogie ręce,postanowił odydwa spalić.Stało się to w dniu 17 wrzesnia.Według drugiej wersji od podoficera batalionu,który bronił Warszawy do dnia kapitulacji,w  szeregach zgrupowania pancernego rtm.Stanisława Grąbczyńskiego.Był obecny przy zakopywaniu sztandaru na dziedzińcu budynku Prezydium Rady Ministrów na Krakowskim Przedmieściu.Po wojnie,w 1983 roku,przeprowadzono rozpoznanie wskazanego miejsca.Okazało się,że jest obłożone płytami cementowymi,uniemożliwiającymi dalsze poszukiwania.Podobną wersję podaje inny podoficer ze zgrupowania pancernego.Jednak relacja jego dowódcy,rtm.Grąbczyńskiego wyjaśnia sprawę.W zdobytym przez polskich pancerniaków niemieckim czołgu w Ulrychowie znaleziono sztandar zakładów "Ursus",skąd na krótko przed wojną batalion dostał uzupełnienie czołów.I ten sztandar został zakopany na podwórku Prezydium rady Ministrów... (2015/02/24 12:45)

formoza58


4 Batalion Pancerny z Brześcia nad Bugiem.
W 1939 roku sztandar batalionu został zdeponowany w Osrodku Zapasowym Broni Pancernej Nr.2 w Lublinie.W obliczu zagrożenia osrodek został przeniesiony do Łucka.W dniu 17 września,wobec grożby calkowitego okrążenia przez Niemców i Sowietów,sztandar został spalony na południe od Stanisławowa,koło Nadwórnej.Oddając ostatni honor sztandarowi,pluton honorowy prezentował broń. (2015/02/24 13:03)

formoza58


5 Batalion Pancerny z Krakowa.
Sztandar wraz z kolumną Ośrodka Zapasowego Broni Pancernej Nr.3 z Żurawicy.Przez Podkamień,kolumna w dniu 18 wrzesnia przybyła w okolice Jabłonicy.Nad granicą,w dniu 18 wrzesnia o godzinie 14.00,sztandar został spalony.Brak informacji o losach orła ze sztandaru... (2015/02/24 13:10)

formoza58


6 Batalion Pancerny ze Lwowa.
W pierwszych dniach wojny 1939 roku sztandar został zakopany w koszarach batalionu.Następnie odkopany przez kilku podoficerów,którzy skierowali się na Węgry.Po wielu perypetiach sztandar dotarł do Francji,a następnie do Wielkiej Brytanii.Obecnie znajduje się w Muzeum Sikorskiego w Londynie.Los orła z głowicy sztandaru jest nieznany.Być może,zakopany wraz z drzewcem na terenie koszar batalionu,spoczywa tam do dziś. (2015/02/24 13:19)

formoza58


7 Batalion Pancerny z Grodna.
W chwili wybuchu wojny sztandar pozostał w gabinecie dowódcy batalionu,do czasu zajęcia Grodna przez wojska sowieckie.Na tym urywają się informacje  o jego losie... (2015/02/24 13:23)

formoza58


8 Batalion Pancerny z Bydgoszczy.
Sztandar batalionu został spalony wraz ze znakami 2 i 5 batalionów i Szkoły Podchorążych Broni Pancernej.Stało się to w dniu 18 września nad granicą węgierską.Brak wiadomości o losach grotu z głowicy sztandaru... (2015/02/24 14:05)

formoza58


10 Batalion Pancerny ze Zgierza.
Sztandar był darem członków łódzkiego Automobil Klubu.W pierwszych dniach wojny,w dniu 4 lub 5 września nastąpiło wyprowadzenie sztandaru przed frontem batalionu,po czym okryto go pokrowcem i włożono do samochodu,ktory pod eskortą został przewieziony do warszawy.Tam,6 wrzesnia po południu,sztandar batalionu został zdeponowany dyrektorowi Muzeum Wojska.Miał on być potem wysłany przez Węgry,do Francji.Jednak pozostał i przez cały okres okupacji był skutecznie i szcześliwie przechowywany w Muzeum Wojska w Warszawie... (2015/02/24 14:16)