Szkoły Podoficerskie Kawalerii II RP.

/ 356 odpowiedzi / 338 zdjęć
Tematem wątku są pułkowe i brygadowe szkoły podoficerskie Kawalerii II Rzeczypospolitej w latach 1921- 1939.Zdjęcia pochodzą z archiwum Allegro,z netu, korespondencji, oraz z mojego zbiorku.
formoza58


Oznaki  szkół podoficerskich, noszone na kołnierzach kurtek mundurowych w szwadronach szkolnych ( tj. pułkowych szkołach podoficerskich), oraz w brygadowych szkołach podoficerskich km... (2016/01/18 15:29)

formoza58


Trochę materiału odnośnie 1 Pułku Szwoleżerów...Pułkowa szkoła podoficerska przed swoim miejscem zakwaterowania, w 1922 roku... (2016/01/18 15:31)

formoza58


... oraz w 1923 roku. (2016/01/18 15:32)

formoza58


Szkoła podoficerska pułku po rozdaniu świadectw ukończenia w 1932 roku.W środku dowódca pułku ppłk. Trzaska Durski. (2016/01/18 15:34)

formoza58


Ppłk. Trzaska Durski wręcza szable nagrodowe prymusom szkoły podoficerskiej w 1932 roku. (2016/01/18 15:36)

formoza58


Płk. Jan Karcz wręcza szablę nagrodową prymusowi szkoły podoficerskiej w 1930 roku. (2016/01/18 15:38)

formoza58


Szkoła podoficerska pułku po zakończeniu kursu w 1933 roku. (2016/01/18 15:39)

formoza58


Zamieszczone wcześniej oznaki szkół były również umieszczane na proporcach dowódców szwadronów, które były w tym momencie szwadronami szkolnymi. Jeden z przykładów, proporzec ostatniej szkoły podoficerskie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939 działającej przy 1 szwadronie. (2016/01/18 15:44)

formoza58


2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich.Szkoła połkowa w 1938 roku. (2016/01/18 15:46)

formoza58


3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich.Szkoła pułkowa pod pomnikiem płk. Jana Kozietulskiego, w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2016/01/18 15:48)

formoza58


Ostatnia szkoła pułkowa, działająca przy 1 szwadronie, w 1939 roku.W środku dowódca pułku, ppłk. Edward Milewski. (2016/01/18 15:50)

formoza58


Świadectwo ukończenia pułkowej szkoły podoficerskiej z 1927 roku. (2016/01/18 15:51)

formoza58


Egzemplarz in blanco świadectwa ukończenia szkoły podoficerskiej pułkowej i brygadowej, stosowane w latach trzydziestych do wybuchu wojny. (2016/01/18 15:54)

formoza58


1 Pułk Ułanów Krechowieckich.Zdjęcie pamiątkowe szkoły podoficerskiej w krytej ujeżdżalni, w 1934 roku... (2016/01/18 16:21)

formoza58


... oraz w 1938 roku. (2016/01/18 16:22)

formoza58


2 Pułk Ułanów Grochowskich...Szkoła podoficerska pułku w pierwszej połowie lat dwudziestych. (2016/01/18 19:06)

formoza58


Wręczanie świadectw ukończenia pułkowej szkoły podoficerskiej w 1935 roku. (2016/01/18 19:08)

formoza58


Pułkowa szkoła podoficerska z fanfarzystani i pocztem sztandarowym pod Ostrą Bramą w Wilnie,podczas szkolenia szwadronu szkolnego na Pohulance w 1935 roku..Na czele dowódca szkoły, rtm Ludwik Ferenstein (2016/01/18 19:11)

formoza58


Ostatnia szkoła podoficerska pułku w maju 1939 roku.W środku min.dowódca pułku, płk. Kazimierz Plisowski. (2016/01/18 19:12)

formoza58


Uroczysty obiad po zakończeniu szkoły podoficerskiej przy 3 szwadronie, w maju 1939 roku.Na pierwszym planie, czwarty od lewej dowódca szwadronu szkolnego rtm. M. Cyngott, piaty dowódca pułku, płk. Kazimierz Plisowski. (2016/01/18 19:15)

formoza58


3 Pułk Ułanów Śląskich.Szkoła podoficerska pułku w 1938 roku. W środku siedzi min. dowódca pułku, ppłk Czesław Chmielewski. (2016/01/18 19:18)

formoza58


Pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich.Świadectwo ukończenia pułkowej szkoły podoficerskiej w 1936 roku. (2016/01/18 19:19)

formoza58


6 Pułk Ułanów Kaniowskich.Pułkowa szkoła podoficerska w 1937 roku. W środku siedzi dowódca pułku, płk. Liszka. (2016/01/18 20:03)