Szeregowy funkcyjny 1939

/ 8 odpowiedzi
Cześć mam problem bo nie wiem kim był szeregowy funkcyjny i jaką miał role.
MAdam 34


Zachar, a Byłeś w wojsku?- Żołnierz na służbie? (2013/05/14 14:05)

Zachariasz98


W wojsku nie byłem ,a o szeregowego funkcyjnego chodzi mi z 1939 r. (2013/05/14 17:10)

edward1949


Funkcyjny to żołnierz  wchodzący w skład załogi obsługi działonu drużyny.Funkcyjni wchodzący w skład obsługi działa to -celowniczy
                                 - zamkowy
                                 -ładowniczy
                                 - amunicyjny
                                 (2013/05/14 19:02)

Zachariasz98


A funkcyjni mieli broń krótką. (2013/05/14 19:32)

WachmistrzKOP


To zależy od pełnionej funkcji. Edward opisał przypadek artylerii, ale można być funkcyjnym np. ładowniczym CKM, albo innej broni zespołowej. Jeśli np nosił granatnik wz. 36 i nie miał jak już nosić karabinu, to mógł dostać broń krótką. (2013/05/14 19:58)

edward1949


w II RP nie używano nazwy szeregowy tylko strzelec,a broń krótką używały załogi czołgów. (2013/05/14 20:09)

darda


Z tym nazewnictwem i bronią krótką to nie całkiem tak było. Określenie "szeregowy" oczywiście istniało, i dotyczyło wszystkich służących "w szeregu" - czyli nie dowódców.
W zależności od formacji szeregowy mógł być nazywany strzelcem, strzelcem konnym, ułanem, kanonierem, marynarzem itp., ale też żadna z takich wyróżniających nazw mogła mu nie przysługiwać.
Funkcyjnym był każdy, kto pełnił konkretną wyodrębnioną funkcję - stałą lub doraźną - a uzbrojenie nie musiało się z tym w jakikolwiek sposób wiązać. Mógł to być zarówno pistolet, jaki karabin czy karabinek - zależnie od etatu. Przykładowo - w sekcji ckm piechoty pistolety przysługiwały karabinowemu, celowniczemu i taśmowemu, a pomocniczy, amunicyjni i woźnice uzbrojeni byli w kbk.

 
(2013/05/14 21:33)

Zachariasz98


A kierowcy ciężarówek mieli na uzbrojeniu kbk (2013/05/16 17:28)