Szable w Kawalerii II RP 1921-1939

/ 452 odpowiedzi / 417 zdjęć
formoza58


...przed defiladą w dniu 3 maja 1935 roku... (2015/06/03 20:30)

formoza58


...przed Belwederem w 1935 roku... (2015/06/03 20:32)

formoza58


...i przed Belwederem w 1937 roku. (2015/06/03 20:33)

formoza58


2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich.
Po wojnie z bolszewikami,gdzie używano obok innych szabel dużej ilości przydzielonych z zakładów w Krakowie szabli wz.17,pułk w ramach ujednolicenia uzbrojenia używał głównie wzoru 21.Parę fotografii z lat dwudziestych,kiedy pułk stacjonował w Bielsku.Dominują szable wz.21... (2015/06/03 23:01)

formoza58


...i jeszcze jedna fotografia z lat dwudziestych.Widoczna szabla wz.21 troczona według pierwszej wersji. (2015/06/03 23:04)

formoza58


Szwoleżer przy francuskiej szabli wz.22, w czasie stacjonowania pułku w Starogardzie Gdańskim.Czy więc rekwizyt zakładu fotograficznego,czy też na skutek słabej jakości szabli rodzimej produkcji używanych w latach dwudziestych,przerzucono się na wybróbowane uzbrojenie?Według zapotrzebowania mobilizacyjnego do pułku przybyło 530 szabli wzór 34,ostatnia partia 189 sztuk dotarła w połowie 1938 roku.Jaki typ szabli uzupełnił pierwszy rzut we wrześniu 1939 roku,można się tylko domyślać. (2015/06/03 23:13)

formoza58


3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich.
Po wojnie,w ramach ujednolicenia,według materiałów widać,że  część pozostawionych z wojny "szatelówek" uzupełniono szablami wz.21.Tutaj grupa szwoleżerów pułku w 1922 roku (2015/06/03 23:17)

formoza58


Szwoleżerowie pułku w zakładzie fotograficznym przed 1935 rokiem... (2015/06/03 23:19)

formoza58


...i po 1935 roku,kiedy pojawiły się w pułku okucia czapek. (2015/06/03 23:20)

formoza58


Poczet sztandarowy pułku podczas  uroczystości 10- Lecia Pułku w 1930 roku.U szwoleżera z pocztu (od lewej) widać kawałek szabli wz.22 (okucie tyłu trzonu rękojeści). (2015/06/03 23:25)

formoza58


Tutaj z koleji szwoleżerowie pułku (wg.opisu) przed wartownią pułku.Widoczne szable francuskie. (2015/06/03 23:27)

formoza58


Warta honorowa przy pomniku Patrona pułku w 1930 roku.Wąska pochwa wskazuje na francuską "szatelówkę". (2015/06/03 23:29)

formoza58


I jeszcze szeregowi pułku po 1935 roku,przy szablach wz.21... (2015/06/03 23:47)

formoza58


...więc może ten typ szabel uzupełnił przybyłe do pułku zpotrzebowanie mobilizacyjne nowych szabel wz.34,których ostatni transport (80 sztuk) dotarł do pułku w połowie 1938 roku. (2015/06/03 23:52)

formoza58


Szwoleżerowie ostatnie pułkowej szkoły podoficerskiej w lecie 1939 roku,w całości przy nowych szablach wz.34... (2015/06/03 23:53)

JOTA21


Wrócę do szabel wz. 17.

Cieszyły się one pewnym powodzeniem ponieważ były to pierwsze (od wielu dziesiątków lat) szable polskie wykonane w całości z elementów produkowanych w kraju. Niestety nie cieszyły się one dobrą opinią z powodu bardzo złej jakości. Szable te, bywało, że „ rozsypywały się”  w czasie użytkowania a nawet w czasie zwykłego marszu (różne elementy ulegały poluzowaniu a bywało, że dochodziło do ich całkowitego rozkręcania).  Z tego także powodu wydany został rozkaz ograniczający zakup tych szabel do niezbędnego minimum. Szable te były używane w wojsku jeszcze w latach 1925/26. Szacuje się, że ogółem zakupiono około 8500 szabel tego wzoru.

Szable francuskie wz. 22.

Wsppomniałe, że w szablach tych  obcięto boczne kabłąki oraz dokonywano ich skrócenia. Nie do końca jest to precyzyjne. Szable zostały pozbawione bocznych kabłąków z powodów czysto praktycznych – chodziło o zmniejszenie ich ciężaru (waga 1110g bez pochwy po obcięciu kabłąków 930g). Często zdarzało się, że dochodziło do wywichnięcia nadgarstka u ćwiczących, boczne kabłąki utrudniały wykonywanie niektórych chwytów tą szablą.  Podnoszono także kwestię bocznych kabłąków jako elementów przeszkadzających w czasie marszu i przy rąbaniu oraz utrudniających troczenie. Wszystko to spowodowało, że Departament Uzbrojenia MSWojsk. wydał w 1927 roku rozkaz obcięcia bocznych kabłąków w warsztatach pułkowych. Zmiany miały być wykonane do 1930 roku.

Jak wiadomo szable wz. 22 były stosunkowo długie co przy niskim wzroście kawalerzystów nie zawsze ładnie wyglądało a jednak wydano kategoryczny zakaz ich skracania (oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki nieprzestrzegania zakazu).

Wyprzedzając nieco chronologię wspomnę, że w 21 Pułku Ułanów w okresie jego istnienia używano szabel wz. 17 i 21 (polskie), wz. 96 (niemieckie) i  rosyjskie. Przez cały czas dominowały jednak szable francuskie wz. 22 (Maciej Jeske w swoim opracowaniu dotyczącym szabel francuskich wz. 22 podaje, że był one używane w latach 1920 – 35. Zostały one okresowo wycofane ze stanu pułku w roku 1923). Analizując dokumenty oraz zachowane fotografie z całą pewnością twierdzenie to można podważyć. Szable francuskie wz. 22 były podstawowym typem szabli używanym  w pułku w okresie jego istnienia tj. w latach 1920 – 1939.

Podobnie jak inne pułki także i 21 Pułk Ułanów otrzymał na wyposażenie szable polskie wz. 34. Pierwsza partia została przydzielona w styczniu 1938 roku. (2015/06/04 11:09)

formoza58


Ostatnia partia szabli wz.34 (232 sztuki) dotarl do pułku w kwietniu 1938 roku. (2015/06/04 11:19)

formoza58


1 Pułk Ułanów Krechowieckich.
Po wojnie,gdzie przeważnie używano dragonek i rodzimych wzór 17,ujednolicono w pułku na korzyść szabli francuskiej wz.22.Według zachowanych materiałów używano ich  praktycznie do wymiany na  szable wz.34.Ułan pułku z szablą wz.22 z kabłąkami. (2015/06/04 11:26)

formoza58


Szabla wz.22 z obciętymi kabłąkami,z odbiorami pułkowymi i odznaką pamiątkową pułku (w wersji obowiązującej do 1929 roku) umieszczona na pochwie... (2015/06/04 11:28)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2015/06/04 11:58)