Szable w Kawalerii II RP 1921-1939

/ 452 odpowiedzi / 417 zdjęć
W czasie walk w latach 1918- 1920 nasi kawalerzyści uzywali całego kalejdoskopu typów szabel:niemieckich,rosyjskich dragonek,kozackich i kaukaskich szaszek,austriackich "durszlaków",szabli francuskich,angielskich,ba,trafiały się indywidualne egzemplarze nawet z Ameryki Południowej.Po zakończeniu działań wojennych,zaczęto ujednolicać szable w pułkach.Próbę przetrwały głównie francuskie szable wz.1822,niemieckie szable artyleryjskie 1896,rzadko ale trafiały się pułki w których używano rosyjskich szaszek dragońskich wz.1881.W trakcie wojny pojawiła się pierwsza polska produkcja,mianowicie szable wz.1917.
formoza58


Pruska szabla artyleryjska wz.1896. (2015/06/03 17:32)

formoza58


Rosyjska szaszka dragońska  wz.1881. (2015/06/03 17:34)

formoza58


Francuska szabla wz.1822... (2015/06/03 17:35)

formoza58


Szabla w wersji kawaleryjskiej (oficerskiej,podoficerskiej i dla szeregowych) wzór 1917 pojawiła się  w naszej kawalerii w roku 1919, w ilości prawie 6000 sztuk.Szabla oficerska szabli wz.17.Rękojeść była oklejona skórą opleciona ozdobnym drutem.Podoficerskie miały rekojeść oplecioną tylko ozdobnym drutem,szeregowcy otrzymali z surowymi,drewnianymi nakładkami rękojeści... (2015/06/03 18:31)

formoza58


Po wojnie szable wz.17,według informacji zostały wycofywane od 1921 roku,wiele zostało przekazanych do konnej Policji Państwowej.Czemu? Między innymi dlatego,że do pułków szła kolejna produkcja,mianowicie szable wz.1921/22.Tutaj szabla wz.21/22 w wersji oficerskiej,z rękojeścią obłożoną skórą i i ozdobioną drucikami... (2015/06/03 18:32)

formoza58


Szabla wz.21 w wersji dla szeregowych. (2015/06/03 18:41)

formoza58


Jednak w okresie międzywojennym,szczególnie masowo używano dwóch typów szabel byłych zaborców tj. pruskich (głównie w pułkach wielkopolskich,ale nie tylko) i francuskich szabel wz.1822. (2015/06/03 18:44)

formoza58


Z tymi ostatnimi szybko zrobiono "kurację wizerunkową" usuwając efektowne kabłąki i skracając głownię.Czemu,przecież wcale nie kolidowało to (chodzi mi o kabłąki) w  noszeniu szabli przy pasie   i w pierwszej wersji troczenia konno? Przecież nie przeszkadzało przecież przy kolejnej zmianie noszenia szabli pod tybinką. (2015/06/03 18:51)

formoza58


Jak przedstawiała się sprawa używania konkretnych typów szabel w okresie całego okresu międzywojennego.Chciałbym przekazać trochę materiałów , oraz spostrzeżeń i przedstawić to chronologicznie według kolejności numeracji pułków.Jeśli ktoś mógłby sprostować lub uzupełnić posiadanymi informacjami,byłbym wdzięczny.I tak... (2015/06/03 18:57)

formoza58


1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego.Tutaj sprawa wydaje się prosta.Według obfitego materiału ikonograficznego widać wyrażnie,że podstawową bronią białą były szable francuskie wz.22.Szable wz.21/22 posiadali oficerowie i podoficerowie pułku,oraz prawdopodobnie prymusi kolejnych pułkowych szkół podoficerskich.Kiedy ujednolicono broń białą w pułku na korzyść szabli wz.22,w roku 1927 roku usunięto kabłąki.Trochę fotografii... (2015/06/03 19:06)

formoza58


Defilada pułku 11 listopada 1929 roku.Zwracają uwagę "szatelówki" według pierwotnego troczenia do końca lat dwudziestych. (2015/06/03 20:01)

formoza58


Warta honorowa przy żłóbku w końcu lat dwudziestych. (2015/06/03 20:02)

formoza58


Szable wz.22 pod tybinką według nowego troczenia,w dniu 11 listopada 1932 roku. (2015/06/03 20:04)

formoza58


Podoficer służbowy jednego ze szwadronów pułku na manewrach w początku lat trzydziestych. (2015/06/03 20:06)

formoza58


Szwoleżerowie pułku w warszawskim zakładzie fotograficznym na Czerniakowie.Z szablami wz.22... (2015/06/03 20:08)

formoza58


...oraz pozujący z szablami wz.21/22... (2015/06/03 20:10)

formoza58


Patrząc na szablę i ozdobny temblak,zastanawiam się czy jest to własność zakładu fotograficznego,czy szable nagrodowe prymusów kolejnych pułkowych szkół podoficerskich? (2015/06/03 20:15)

formoza58


Kolejne fotografie przedstawiają wręczenie szabli wz.21 lub 21/22 prymusom,ktorzy przy pasie mają swoje kontraktowe "szatelówki"... (2015/06/03 20:17)

formoza58


Tutaj zdjęcie z atelier z ulicy Czerniakowskiej z drugiej połowy lat trzydziestych.Jestem przekonany,że  "staruszka" szabla wz.17 w rękach szwoleżera jest własnością zakładu. (2015/06/03 20:23)

formoza58


I na koniec w temacie 1 Pułku Szwoleżerów parę fotografii ze szwoleżerami z "szatelówkami" przy boku..Zastąpione zostały w 1938 roku (pierwsze testowanie w pułku odbyło się w 1935) kolejną i ostatnią rodzimą produkcję tj. szablami wzór 1934.Choć według niektórych informacji nieliczna ich ilość wyszła z żołnierzami pułku na wrześniowy szlak.Święto Pułku,10 grudnia 1932 roku... (2015/06/03 20:29)