Studenci Politechniki Gdańskiej w marynarskich mun

Fakt to niezbyt znany. Wiem o tym od płk. dr inż. Henryka Grycewicza. Wkrótce po II wojnie utworzono na Politechnice Gdańskiej Kompanię Akademicką dla kształcenia inżynierów różnych specjalności dla WP. Studenci-żołnierze chodzili na zajęcia na Politechnikę, zaś mieszkali w koszarach. Byli na zaprowiantowaniu i utrzymaniu Marynarki Wojennej, więc otrzymali mundury podoficerów MW, w których zadawali szyku. Były to przerobione mundury Kriegsmarine, bo innych nie było. Ponieważ mundury marynarskie na całym świecie są do siebie podobne, więc niewiele osób się na tym poznało. Po studiach wielu oficerów, absolwentów Politechniki Gdańskiej zakładało później Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, stanowiąc jej trzon dydaktyczny.Niestety nie mam fotografii. Może nasz nieoceniony Formoza58 coś do tego doda?Pozdrawiam wszystkich.