Spotakanie z f-szem PWŚL J. Pindor

/ 1 odpowiedzi
W dniu 13.11.2009 o godz. 10.30 SRH „Policja Województwa Śląskiego 1922-1939” z przedstawicielem post. M. Jaszczurowskiego dzięki pomocy Szefa Kancelarii Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie tj. p. Bogdana Jakubek i w towarzystwie członka SMM 4 PSP w Cieszynie p. Krzysztofa Neścior miała okazję odwiedzić prawdopodobnie ostatniego żyjącego funkcjonariusza PWŚL.p. Jana Pindora.
Spotkanie miało miejsce w domu J. Pindora w Ropicach i odbyło się w bardzo miłej i życzliwej atmosferze domowników.
Podczas tej rozmowy p. J. Pindor opowiedział o swojej historii służby w PWŚL począwszy od chwili odzyskania przez RP Zaolzia do czasu zakończenia II wojny światowej.
Z uzyskanych wypowiedzi i posiadanych dokumentów służbowych ustalono, że J. Pindor z chwilą zdania egzaminu wstępnego do Policji w Cieszynie Zachodnim w październiku 1938 r (min. pytania z Geografii i sytuacji politycznej w RP) został skierowany do Szkoły Policji w Katowicach, gdzie przebywał przez 3 miesiące. Po ukończeniu kursu podstawowego przydzielony został do dalszej służby w Komisariacie Policji w Mysłowicach (na przeciw Kościoła). W tym komisariacie łącznie służbę pełniło ok. 60 f-szy i tam w suterynie miał zakwaterowanie. Początkowo do zadań służbowych należały patrole nocne, kontrole rzemieślników, sklepów itp. w patrolu dwuosobowym- pieszym z starszym stopniem i służbą. Z relacji J. Pindora wynika, że na wyposażeniu posiadał otrzymany w Szkole w Katowicach mundur służbowy wz. 36, dwie pary obuwia (oficerki skórzane) pałkę służbową, pistolet Walther, karabin Mouser, dwie ładownice, gwizdek. Z swojej systematycznej pensji miesięcznej ( ok. 200 zł) w.w zakupił rower, który używał do celów służbowych. Po kilku tygodniach służby w patrolu pieszym z uwagi na zamiłowanie do fotografii J. Pindor awansował do wydziału techniki kryminalistycznej KP w Mysłowicach i pełnił służbę wówczas jako „technik” tj. Fotografofał i daktyloskopował zatrzymanych w pobliskim Zakładzie Karnym w Mysłowicach. Był to wg. rozmówcy najlepszy okres służby, gdyż sam organizował sobie służbę, połączoną z jego pasją fotografowania.
Z chwilą wybuchy II wojny światowej 1 września 2009 r pełnił od rana służbę i dopiero w dn. 02.09.1939 r ok. Godz. 10.00 otrzymał rozkaż ewakuacji z Mysłowic do Rumunii. Wówczas to razem z innymi policjantami (ok. 50-ciu f-szy) z swoimi rowerami, na których mieli swoje rzeczy osobiste skierowali się w stronę Lublina. Z tego też okresu J. Pindor posiada kilka fotografii. Ewakuacja przebiegała bardzo ciężko i w różnym składzie, był okres , że pełnił służbę jako Żandarmeria Polowa, wskazując różnym jednostkom WP wcześniej ustaloną trasę. Z chwilą ataku ZSRR na Polskę J. Pindor wraz z innymi funkcjonariuszami zawrócił i po uzyskaniu ubrania cywilnego pociągiem wrócił do Mysłowic, skąd następnie po otrzymaniu odpowiednich przepustek skierował się do miejsca zamieszkania. Okres II wojny światowej spędził podczas prac budowlanych wpierw w byłym Starostwie w Cieszynie a następnie na dworcu głównym w Bohuminie, gdzie min. Budował schrony i bunkry przeciwlotnicze. Z chwilą wycofywania się wojsk niemieckich wiosną 1945 r J. Pindor wrócił do miejsca zamieszkania i będąc przekonany, iż tereny rodzinne będą należeć do Polski zgłosił się do służby w Milicji Obywatelskiej, gdzie pełnił służbę kilkanaście dni do czasu rozbrojenia przez żołnierzy czeskich w Czeskim Cieszynie.
Z uwagi na nowy ustrój polityczny J. Pindor przez kolejne 28 lat pracował w P.K.P w Cieszynie. Do Ropic wrócił z chwilą uzyskania emerytury.
Przekazane opowieści, realistycznie ukazują Policję Województwa Śląskiego, panujące wówczas nastroje i zarys zagadnienia pełnienia służby.
Wspomnienia Jana Pindor w najbliższym czasie zostaną udostępnione na naszym forum, gdyż zostaną przepisane z jego rękopisu. Z spotkania zostanie również zmontowany reportaż, który również zostanie udostępniony w celach poznania historii PWŚL.


http://www.srhpolicjaslaska.fora.pl/misje-wykonane,34/spotkanie-z-f-szem-pwsl-jan-pindor-13-11-2009,107.html#345
ratcop


Tutaj można obejrzeć filmik:

http://www.youtube.com/watch?v=St7jNv2Qyhs (2009/11/14 19:09)