Rota piechoty rosyjskiej.

/ 2 odpowiedzi
Ilu żołnierzy mogła liczyć rota piechoty rosyjskiej pod koniec XIX w.Jaki był tam skład oficerów?
Romi04


Na przełomie XIX i XXw kompania w pułkach piechoty armijnej Imperium Rosyjskiego liczyła w warunkach pokojowych po 140 żołnierzy (w okręgach nadgranicznych po 180). W warunkach wojennych po mobilizacji 225 żołnierzy w tym 4 oficerów. Jeden kapitan - d-ca kompanii, jego z-ca - najczęściej porucznik (poruczik) i dwóch dowódców dwuplutonowych półkompanii - podporucznik (podporuczik) lub chorąży (praporszczik - który był zaliczany do stopni oficerskich). Wybiegając dalej pułk piechoty składający się z 4 batalionów po 4 kompanie w stanie pokojowym liczył ok. 1870, a w czasie wojny jego stan wzrastał do 4021 żołnierzy i oficerów. W trakcie działań I wś taki stan był tylko do pierwszych walk potem starano się utrzymywać liczebność ok. 2600 ludzi.

 

 

(2013/11/21 17:31)

artamis


"Wybiegając dale" pułk piechoty armii składał się z 17, a nie 16 kompanii (co jest polskim odpowiednikiem ros. terminu "rota") - 16 liniowych i jednej nieliniowej (skupiającej żołnierzy służb gospodarczych, lazaretowych itd.)  (2014/01/22 18:37)