rok 2016 Rokiem Cichociemnych

/ 7 odpowiedzi

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom, ogłasza rok 2016 – Rokiem Cichociemnych" - głosi uchwała.

Uchwała została przyjęta 414 głosami. Przeciwko uchwale nie głosował żaden z posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W dokumencie przypomniano, że cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Dodano, że z uwagi na swoje zasługi w walce o niepodległość Polski, powinni mieć oni stałe miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. W uchwale podkreślono też konieczność upowszechniania wiedzy o osiągnięciach i poświęceniu cichociemnych oraz instytucjonalnego i obywatelskiego wsparcia działań podejmowanych w tym zakresie m.in. przez ich rodziny oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

radio


Radiostacja zrzutowa MK58 produkcji kanadyjskiej 1943 (2016/01/03 16:52)

radio


radiostacja zrzutowa MK58 produkcji kanadyjskiej 1943r (2016/01/03 17:02)

radio


Radiostacja zrzutowa MK58 produkcja kanadyjska 1943r (2016/01/03 17:12)

radio


(2016/01/03 17:12)

radio


(2016/01/03 17:13)

radio


(2016/01/03 17:14)

radio


(2016/01/03 17:15)