Prusy wchodnie -Heilsberg

/ 9 odpowiedzi / 8 zdjęć
Cmentarz wojenny z czasu 1 wojny światowej 1914-1919.    Łącznie pochowano tu;2081 żołnierzy rosyjskich (różnych narodowości i wyznań ,w tym liczni Polacy)506 żołnierzy rumuńskich.49 żołnierzy brytyjskich.43 żołnierzy francuskich .19 żołnierzy włoskich .8 żołnierzy serbskich.45 robotników belgijskich.-kilkudziesięciu niemieckich uchodżców.W latach1914-1919 w Lidzbarku Warmińskim funkcjonował Slammlager Heilsberg-niemiecki obóz jeniecki dla podoficerów i szeregowców .Komendantem był generał -major w stanie spoczynku Friedrich Imme a załoge stanowiła 2 kompania XXI  batalionu piechoty Landstrurmu .Oprócz jeńców wojennych ,przetrzymywano w  obozie belgijskich robotników cywilnych i niemieckich uchodżców z rosyjskiego Wołynia.Jeńcem obozu był m.in.rosyjski rzeżbiarz nagrobków Michaił Lipow ,osiedlony po 1919 w Lidzbarku Warmińskim ( jego prace zachowały się na cmentarzu komunalnym).Obozowe połziemianki mogły pomieścić jednocześnie ok.15000 ludzi.Osoby zmarłe grzebano na tym cmentarzu.                                           

doti80


Niemiecki nieczynny już most kolejowy,  zbudowany nad rzeką Łyną .Trasa kolejowa biegła koło obozu.Most ten ma złą sławę często wybierają go samobójcy ,dużo też jest nieszczęśliwych tragicznych w skutkach wypadków pieszych . (2013/01/26 22:08)