Proszę o zidentyfikowanie medalu odznaki

Proszę o pomoc w identyfikacji