proszę o pomoc

Jestem w posiadaniu dużej odznaki pilota z 1939 (?) roku. Nie jest to normalna odznaka lotnika przypinana do munduru . Srebrny orzeł jest dwa razy większy : o rozpiętości skrzydeł 15 cm i  9,5 cm szerokości od góry do dolnego brzegu wieńca. Na wieńcu widoczne są drobne ślady zielonej farby...
Bardzo proszę o informacje jaki to typ tak dużej odznaki i w jakich okolicznościach mogła zostać nadana?