Prośba o pomoc w uzyskaniu informacji - 103 Pułk S

/ 7 odpowiedzi

Proszę o wszelkie informacje na temat 103 Pułku Szwoleżerów. Poszukuję publikacji, zdjęć, wspomnień uczestników walk, wszelkich materiałów źródłowych, linków i.t.d. Mam nadzieję, że za pomocą pasjonatów kawalerii uda mi się odtworzyć szlak walk wrześniowych z 1939 r. tego mało znanego pułku. Przez dziesięciolecia nie było nam dane mówić, pisać, czy też wspomninać o walkach żołnierzy II RP z Armią Czerwoną. Teraz w dobie internetu trzeba o tych tragicznych zmaganiach na wschodnich granicach RP, jak najwięcej nagłasniać i uświadamiać młode pokolenia Polaków (i nie tylko) o heroicznej obronie Ojczyzny, podczas bolszewickiej agresji.

Ulan Wilenski


https://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_Rezerwowa_Kawalerii_Wo%C5%82kowysk (2016/10/01 16:42)

Ulan Wilenski


ZDZISŁAW KWIATKOWSKI W czasie I wojny światowej walczy w armii carskiej, a następnie w I Korpusie Polskim. Podczas wojny polsko-bolszewickiej służy u; stopniu porucznika u; 4. Pułku Ułanów. Po wojnie przydzielony do 10. Pułku Ułanów Litewskich (był m.in. kwatermistrzem pułku). W 1930 r. obejmuje dowództwo 3. Pułku Szwoleżerów. W 1934 r. przeniesiony na stanowisko Rejonowego Inspektora Koni w Inowrocławiu. Podczas Kampanii Wrześniowej dowodzi 103. Rezerwowym Pułkiem Szwoleżerów. Po wojnie pozostaje na emigracji w Brazylii. Zmarł 4 stycznia 1956 r. (2016/10/01 16:44)

Ulan Wilenski


https://books.google.pl/books?id=XX5KcTNWbooC&pg=PA119&dq=103+pu%C5%82k+szwole%C5%BCer%C3%B3w&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiMoaWc7LnPAhUJxRQKHSE6CPcQ6AEIKjAD#v=onepage&q=103%20pu%C5%82k%20szwole%C5%BCer%C3%B3w&f=false (2016/10/01 16:47)

zylkos


Roman,znalazło się coś takiego: Niezwykle zasłużonym lekarzem - Judymem Zamojszyzny, a w czasie wojny żołnierzem WP w kampanii wrześniowej 1939 r. i francuskiej 1940 był por. dr med. Witold Maciej Czesław Tymon Odrowąż-Mieszkowski (1903-1979). Urodzony 19 kwietnia w Warszawie. Zmobilizowany, 1 września 1939 r. wieczorem, odprowadzony został przez żonę i syna na stację kolejową w Zwierzyńcu, miał bowiem na czwarty dzień mobilizacji stawić się w kadrze 3 Szpitala Okręgowego w Sokółce. Przez Rejowiec, Chełm i Włodawę dotarł koleją do Brześcia, a stamtąd udał się pociągiem na Grodno i dotarł po 3 dobach do Sokółki. Tam otrzymał przydział do 361 szpitala polowego na stanowisko d-cy kolumny dezynfekcyjnej. 7 września wyruszył na czele kolumny z przeznaczeniem do Podlaskiej BK. Przez Sidry w ok. Augustowa dotarł do Wołkowyska (10 września). Tam na ochotnika zgłosił się do 103 Pułku Szwoleżerów (d-ca - ppłk. w st. sp. Zdzisław Kwiatkowski) i został przydzielony jako lekarz pułkowy.(przypis4) Przeżył bombardowanie samolotów niemieckich. Po agresji wojsk sowieckich 17 września z jednostką wycofał się w kierunku na Grodno i przeszedł na lewy brzeg Niemna, a przez Kanał Augustowski do Puszczy. 23 września naciskany przez sowiecki podjazd pancerny wroga ze swoją kolumną wozów konnych przekroczył granicę na Litwę. (przypis 5) Początkowo W. Mieszkowski internowany został w Olicie i Birsztanach. Pod koniec października uciekł razem z kolegami por. art. Sławomirem Osuchowskim i por. kaw. Wacławem Polkowskim z obozu i autobusem przyjechali do Kowna. Przypisy: 4. Centralne Archiwum Wojskowe, tap. 1303/67/18, Akta personalne W. Mieszkowskiego; APZ, Akta, Deklaracja członkowska ZBoWiD W. Mieszkowskiego. 103 Pułk Szwoleżerów wchodził w skład Rezerwowej Brygady Kawalerii dowodzonej przez płk. Edmunda Heldut Tarnasiewicza. 5.APZ, Akta, Oświadczenie, k. 7; W. Mieszkowski, Z lat wojny, (w:) Pamiętniki Lekarzy, Warszawa 1964, s. 248-249. Życiorys,życiorys zawodowy:w pdf http://zamosc.ap.gov.pl/images/pliki/archiwariusz/2009/065-074Tochman.doc.pdf (2016/10/01 23:29)

zylkos


Z opisu publikacji:W.K.Cygan: ,,Kresy w gniu.Wojna polsko sowiecka 1939":WYDAWNICTWO GRYF WARSZAWSKA OFICYNA WYDAWNICZA,WARSZAWA 1990. Bibliografia m.in: Interesujące relacje zamieścił „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej", choć dotyczą one tylko kawałerzystów, artylerzystów konnych oraz żołnierzy broni pancernej. Wśród nich wymienić należy: Janusza Korczyńskiego — „Dziennik komendanta kwatery głównej Suwalskiej BK w kampanii wrześniowej" (t. VIII, nr 58 z 1970 r.); Wincentego Surynta — „8 Szwadron Kawalerii KOP Krasne nad Uszą w kampanii wrześniowej" (t. VIII, nr 60 z 1970 r.); Antoniego Wróblewskiego — „Wspomnienia z 101 P.UŁ i Bryg. Rez. płka Tarnasiewicza z września 1939 r." (t. IX, nr 71 z 1973 r.), Adama Smolki — "1 Szwadron Marszowy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Kampanii Wrześniowej 1939- r." (t. XI, nr 83 z 1976 r.); Włodzimierza Samiry — „Wspomnienia z Ośrodka Zapas. Broni Panc. Nr 3 od 5 do 21 września 1939 r" (t XI, nr 85 z 1977 r.), Józefa Bispinga — „Relacja z przebiegu działań 110 pułku ułanów we wrześniu 1939 roku oraz o powstaniu O.W. mjra H. Dobrzańskiego" (t. XIII, nr 107—108 z 1982 r.). (2016/10/02 15:33)

Maly Roman


Dziękuję serdecznie za dotychczasowe podpowiedzi. Mój apel jest nadal aktualny i proszę o więcej info o 103 Pułku Szwoleżerów. (2016/12/14 18:33)

Kris A


cztery strony w monografii Krzysztofa Skłodowskiego "3 pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J.Kozietulskiego 1920-1939" wyd. Muzeum Okręgowe w Suwałkach Blog: ks.dobroni.pl (2016/12/15 14:31)