Prośba o identyfikację fotografii

/ 6 odpowiedzi / 5 zdjęć
Hello! Could you tell me something about the uniform? Here is my grandfather from the Slonim district, Zboczna.
Witaj! Czy mógłbyś mi coś powiedzieć o mundurze? Oto mój dziadek z powiatu Słonimskiego, Zboczna, województwo Nowogródzkie.
Dziękuję bardzo!

alenadorokhina


I suppose he could be in a polk 78, 79 or 80. Probably, late 30s. Is there any chance to find nominal lists with soldiers' names? Przypuszczam, że mógłby być w polce 78, 79 lub 80. Prawdopodobnie pod koniec lat 30-tych. Czy jest jakaś szansa na znalezienie nominalnych list z nazwiskami żołnierzy? (2019/07/15 16:45)

WASIA


Czy pomoże ktoś w identyfikacji umundurowania ze zdjęć mojego przodka? (2019/10/12 07:38)

WASIA


1

(2019/10/12 07:41)

WASIA


2 (2019/10/12 07:42)

zylkos


alenadorokhina: szeregowy 63 pułku piechoty Toruń.Monogram kołnierzowy pułku starego wzoru. Rogatywka miękka,mundur wz.19.Sznur strzelecki z dwoma chwostami.Zdjęcie z przed 1935 roku. (2019/10/12 17:18)