Powstaniec styczniowy - prośba o pomoc

Szukam informacji o powstańcu styczniowym Antonim Janowiczu (1839/1840 - 1921). Brał udział w powstaniu styczniowym na kresach - Litwa, Ukraina, itp. Kiedyś znalazłem w internecie: Anton Janowicz, ur. w 1810 r., ale to nie "ten".
Proszę o pomoc w odnalezieniu tego powstańca.