Polskie pociągi pancerne w Anglii

/ 94 odpowiedzi / 89 zdjęć
formoza58


I jeszcze kilka fotografii,przedstwiajacych załogę wyżej przedstawionego pociągu pancernego podczas zajęć w 1940 roku... (2014/05/25 20:16)

formoza58


Cykl fotografii z życia załogi pociągu pancrnego "C" w latach od 1941 do 1943 (tj.daty rozformowania) roku.Rok 1941... (2014/05/26 12:26)

formoza58


Załoga pociągu pancernego "C" w 1942 roku kiedy operował z Ipswich... (2014/05/26 22:57)

formoza58


Załoga po odbyciu patrolu wraca ze stacji do koszar... (2014/05/26 23:00)

formoza58


Inspekcja dowódcy brytyjskiej dywizji piechoty,w której rejonie operacyjnym pociąg operował. (2014/05/26 23:02)

formoza58


Kucharze z załogi pociągu. (2014/05/26 23:03)

formoza58


Załoga pociągu pancernego "C" w 1943 roku,w którym została rozformowana... (2014/05/27 00:40)