Polegli na Polu Chwały- 1939 rok.

/ 1638 odpowiedzi / 1297 zdjęć
Maly Roman


Popławski Mieczysław – syn Józefa i Apolonii (z Kuryszów), ur. 1.X.1912 r., zam. we wsi Ogrodniczki, gm. Dobrzyniewo. 24.VIII.1939 r. powołany do Wojska Polskiego (14 DAK) i wysłany na front. W drugiej połowie września 1939 r. oddział stacjonował pod Skidlą (?), w nocy nastąpił atak wojsk radzieckich – M. Popławski prawdopodobnie zginął w wyniku podpalenia stodoły, w której spał. Sąd postanowił o opublikowaniu w Dz.U. Min. Spr. Nr 11 z 15.X.1947 r. ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31.XII.1946 r. Sygn. Zg. 184/1947 [4/612]. (2017/07/28 18:56)

Maly Roman


Pytel Jan – syn Jana i Agnieszki (z d. b.d.), ur. w 1901 r. w Seroczynie, pow. Sokołów, zam. Białystok, zawodowy podoficer (plutonowy) 14 DAK-u w Białymstoku. Wraz z oddziałem brał czynny udział w działaniach wojennych, zginął na początku września 1939 r. pod Nową Wsią (w okolicach Szepietowa), tam też pochowany. Sygn. Zg. 99/1948[4/2713]. (2017/07/28 19:31)

Maly Roman


Szlaga Franciszek – syn Jana i Marianny (z d. Smołko/Smółko), ur. 13.IX.1909 r. we wsi Kruszyn, gm. Krypno, zam. tamże. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do WP (przydzielony do Szwadronu Zapasowego 2 Pułku Ułanów) i wysłany na front. Walczył w okolicach Grodna, tuż przed kapitulacją skierowany do walki pieszej pod Skidlem (18.IX.1939 r., w wyniku natarcia nieprzyjaciela, oddział został rozproszony) – brak dalszych informacji o jego losach. Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 49 z 8.XI.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Gminy Krypno ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31.XII.1946 r. Sygn.Zg.40/1948 [4/2655]. (2017/07/28 20:55)

Maly Roman


Turcewicz Jan – syn Nikona i Katarzyny (z d. Marcinkiewicz), ur. 9.IV.1915 r. w Bobrowiczach, gm. Święta Wola (istniejąca do 1939 r. gmina w woj. poleskim – obecnie na terenie Białorusi), zam. Jodczyki (?), gm. i pow. Kossów (woj. poleskie, obecnie Białoruś). W marcu 1939 r. zmobilizowany do WP, służył w stopniu kaprala w 2 szwadronie 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Zginął 19.IX.1939 r. w czasie walk w okolicach Dąbrowy, gm. Krynice (woj. lubelskie), [pochowany na cmentarzu w Dzierążni (gm. Krynice, woj. lubelskie)]. W aktach znajduje się odpis zawiadomienia o śmierci przesłanego przez Biuro Informacyjne PCK, Warszawa 3.III.1947 r. Sygn. Zg. 578/1948 [4/3177]. (2017/07/28 21:14)

Maly Roman


Cychos Wincenty - s. Hipolita i Katarzyny Dołęga, ur. w Łomży 19.08.1902 r. Uczestnik kampanii wrześniowej jako żołnierz 10 Pułku Ułanów Litewskich. Dalszy los nieznany. Sygn. SG.Zg.382/1948. (2017/07/30 23:12)

Maly Roman


N/w ułan zapewne poległ w starciu z ACz. W 1947 r. sąd nie mógł tego napisać. Poprawność polityczna. (2017/07/31 19:10)

HB1939


zdjęcie mjr kaw. Stanisława Żukowskiego, poległego 22.09.39 zamiesczone tu https://forum.dobroni.pl/f/polegli-na-polu/101033/36 w rzeczywistości przedstawia mjr piech. (por. w 1939r) Stanisława Żukowskiego ps. "Maciek" (2017/09/13 13:12)

HB1939


poniżej inne zdjęcie "Maćka" dla porównania (2017/09/13 13:12)

Maly Roman


Na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze znajduje się miejsce pochówku wachmistrza Stefana Panucha z 3 Pułku Strzelców Konnych, poległego we wrześniu 39r. (2017/09/13 20:05)