Polegli na Polu Chwały- 1939 rok.

/ 1670 odpowiedzi / 1318 zdjęć
Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 16 lipca 1946 r. Nr 63 (2016/07/28 20:09)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 16 lipca 1946 r. Nr 63 (2016/07/28 20:09)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 23 lipca 1946 r. Nr 66 (2016/07/28 20:47)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 2 sierpnia 1946 r. Nr 70 (2016/07/28 21:56)

zylkos


Zdjęcie odpowiednie do  tematu wątku... FOTO Polska gräber vor Warschau. (2016/07/29 18:12)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 20 sierpnia 1946 r. Nr 78  (2016/07/29 20:50)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 20 sierpnia 1946 r. Nr 78  (2016/07/29 20:50)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 20 sierpnia 1946 r. Nr 78  (2016/07/29 20:51)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 26 sierpnia 1946 r. Nr 80 (2016/07/29 22:52)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 26 sierpnia 1946 r. Nr 80 (2016/07/29 22:52)

Maly Roman


Dotyczy postu #117893
Jest to bardzo prawdopodobne zdjęcie pierwszego pochówku na miejscy walki, grobu zbiorowego przy szosie w Łomiankach, poległych 22.09.1939 r. żołnierzy gen. Bołtucia. Świadczą o tym kawaleryjskie adriany wz. 15 i piechociarskie salamandry wz. 31. Po wspólnej walce, razem, piechociarze i kawalerzyści, spoczywają obecnie w kwaterze wojennej na cmentarzu w Kiełpinie.  (2016/07/31 14:58)

zylkos


Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Brańsku,stan na 17 IX 2016,fot. w uzupełnieniu: (2016/09/18 13:14)

zylkos


Jak wyżej. (2016/09/18 13:16)

Maly Roman


Na trasie przemarszu SBK i PBK na cmentarzu parafialnym w Nowych Piekutach czy też Krasowie Wielkim (lokalizacja cmentarza znajduje się na styku tych miejscowości) znajduje się grób nieznanego żołnierza z września 1939. Nieznana liczba pochowanych i nieznane są ich tożsamości. Prawdopodobnie są to konni z tych 2 wielkich jednostek kawaleryjskich. (2016/11/09 18:51)

Maly Roman


c.d Piękne epitafium. Takie same jest na grobie strzelców z 9 Pułku Strzelców Konnych w odległej o kilkanaście kilometrów Pruszance Starej. (2016/11/09 19:00)

Maly Roman


Hodyszewo, cmentarz parafialny. Zbiorowy żołnierski grób kawalerzystów z Suwalskiej Brygady Kawalerii a może i nie tylko z tej brygady. (2016/11/09 19:20)

Maly Roman


Adamczewski Józef – syn Franciszka i Kamili (z d. Kłubowicz), ur. w 1916 r. w Jasienówce/Jasionówce(?), zam. tamże. W 1938 r. powołany do WP, przydzielony do 10 Pułku Ułanów Litewskich. Brał czynny udział w działaniach wojennych września 1939 r., ciężko ranny w czasie walk z oddziałami niemieckimi w okolicach Adamowa (woj. lubelskie) – przebywał w szpitalu Św. Kazimierza w Radomiu, gdzie zmarł 23.X.1939 r. Pochowany na cmentarzu wojskowym w Radomiu. W aktach znajduje się oryginał zawiadomienia o śmierci przesłanego przez Polski Czerwony Krzyż [dalej: PCK] Oddział w Radomiu (pismo: Nr 1665/40/inf, Radom 29.XI.1940 r.). Sygn. Zg. 152/1948 [4/2764]. Źródło: Bartłomiej Samorski. Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II - powiat białostocki (2017/07/27 20:19)

Maly Roman


Mickiewicz Józef – syn Józefa i Nadziei (z Oziębłów), ur.12.XII.1907 r. w Michałowie, zam. b.d. 17.IX.1939 r. zmobilizowany do 14 Dywizjonu Artylerii Konnej Wojska Polskiego i wysłany na front w kierunku Łomży. Wraz z jednostką walczył pod Ostrołęką, następnie wycofał się do Zambrowa. Tam też jednostki polskie zostały otoczone przez wojska niemieckie. Józef Mickiewicz zginął przy próbie przedarcia się przez pierścień wojsk nieprzyjaciela. Sygn.Zg.68/1946 [4/345]. (2017/07/28 18:04)

Maly Roman


Łoszakiewicz Jan – syn Wasyla i Akuliny (z d. Niegerysz), ur. 13.XI.1914 r. w Kol. Mieleszki, gm. Gródek, zam. tamże. W 1939 r. (20 sierpnia) zmobilizowany do 10 Pułku Ułanów w Białymstoku i wysłany na front. Naoczny świadek (ułan) zeznał: „...Byliśmy razem w wyprawie na Prusy Wschodnie, poczem wycofaliśmy się w okolice Pietkowa koło wsi Domanowo. Zostaliśmy tam otoczeni przez Niemców i dużo ludzi tak zginęło, między innymi Jan Łoszakiewicz. Ja nie widziałem zabitego Jana Łoszakiewicza. Po powyższym obstrzale poszliśmy w rozsypkę i dopiero nocą zebraliśmy się z naszym dowódcą Wachmistrzem Stankiem, który odczytał nam listę poległych. Było tam wymienione nazwisko Jana Łoszakiewicza...” Inny uczestnik wydarzeń podał natomiast odmienne okoliczności: „...15 października, gdy następowaliśmy na Niemców na Mazurach w okolicy Grajewa i dotarliśmy do Palinowa (?) nadleciały samoloty niemieckie i nas zbombardowały. [...] Łoszakiewicz Jan był zabity...” Sygn. Zg. 529/1947 [4/947] (2017/07/28 18:06)

Maly Roman


Klepacki Henryk – syn Aleksandra i Zofii (z d. Bierdzien (?)), Polak, ur. 24.X.1916 r. we wsi Rekli, gm. Krypno, pow. Białystok, zam. b.d. W 1937 r. powołany do Wojska Polskiego (do 14 Dywizjonu Artylerii Konnej w Białymstoku) jako poborowy. 12.IX.1939 r. zginął na froncie w okolicy Nowej Wsi (pow. mazowiecki) w czasie walk z czołgami niemieckimi. Sygn. Zg. 63/1947 [4/491]. (2017/07/28 18:07)

Maly Roman


Chamera Tomasz – syn Michała i Kunegundy (z d. Hamer), ur. 4.IV.1904 r. w Prusinowicach, pow. Opatów, zam. Wilno, doktor nauk medycznych. Od roku 1931 zajmował stanowisko asystenta zakładu anatomii przy Uniwersytecie Wileńskim [prawdopodobnie Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie]. Następnie od 1934 r. pełnił obowiązki lekarza wojskowego (w randze porucznika) w 4 Pułku Ułanów w Wilnie. Z chwilą wybuchu II wojny światowej, wysłany na front – ranny w rękę dostał się do szpitala polowego. 26.IX. 1939 r. zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w Grabowcu koło Hrubieszowa (prawdopodobnie zabity podczas rozbrajania pacjentów wspomnianego szpitala). Sygn. Zg.60/1946 [4/337]. (2017/07/28 18:08)