Polegli na Polu Chwały- 1939 rok.

/ 1670 odpowiedzi / 1318 zdjęć
formoza58


Mogiły żołnierzy 7 Pulku Strzelców Konnych Wielkopolskich na Cmentarzu Wojennym w Laskach.
Porucznik Jerzy Grądzki... (2016/05/23 22:23)

formoza58


Rotmistrz Stanisław Jankowski... (2016/05/24 22:08)

formoza58


Podporucznik Jerzy Lutostański... (2016/05/24 22:09)

formoza58


Chor. Bolesław Jazgar... (2016/05/24 22:11)

formoza58


... wraz z młodym podporucznikiem 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, spoczęli w jednej bratniej mogile. (2016/05/24 22:13)

formoza58


I w dalszym ciągu długie aleje poległych z 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich... (2016/05/24 22:14)

formoza58


Mogiły kawalerzystów innych pułków Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Abrahama... (2016/05/26 12:12)

formoza58


Chorąży Teodor Mory.Weteran walk 16 Pułku Ułanów Wielkoplskich w latach 1918- 1920. Kawaler Krzyża Walecznych iKrzyża Srebrnego Virtuti Militari. We wrzesniu był oficerem żywnościowym pułku. poległ 3 wrzesnia pod Świeciem. (2016/06/16 10:28)

formoza58


Ppor. Zbigniew Cienciała.Dowódca plutonu w 1 szwadronie 3 Pułku Ułanów Śląskich. Poległ w obronie Floriańskiej Góry, podczas boju pod Wożnikami Śląskimi, 2 IX 1939 roku. (2016/06/27 16:42)

formoza58


Plut. Jan Bartkowiak.We wrzesniu w plutonie ppanc. 7 PSK Wielkopolskich. Poległ 19 września pod Sierakowem. Pochowany na Cmentarzu Wojennym w Laskach. (2016/06/27 22:13)