Podhalanczycy

/ 1 odpowiedzi
lucjusz8


Belweder, 19 marca 1933; delegacja 1 PSP z Nowego Sącza
od lewej - pplk dypl. Marian Porwit (z-ca dow. 1 psp), pplk Zygmunt Krudowski (dow. 1 psp) i najprawdopodobniej - kpt. Jozef Nikorowicz (adiutant dow.) (2013/07/17 22:55)