płk dypl. Ludwik Schweizer - szukam informacji

/ 4 odpowiedzi
płk dypl. Ludwik Schweizer - szukam informacji do kolejnego tomu WKKP, dowódca 4 p. uł. i 26 p.uł - po kampanii wrześniowej na Węgrzech.
zylkos


Schweitzer Ludwik  (Szwejcer)- , płk dypl.
[1894-1960], płk dypl. sł. st. kaw. WP 
Ur. 14 I 1894. Ukończył szkołę średnią. W WP od XI 1918. W stopniu por. kaw. bierze udział w szeregach 3 p. szwol. w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu rtm. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w 3 p. szwol. Awansowany do stopnia mjr sł. st. kaw. 1 VII 1923. W latach 1924-1926 przebywał na studiach w francuskiej Szkole Wojennej w Paryżu. Po powrocie do kraju przydzielony do doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, gdzie był wykładowcą. Do stopnia ppłk sł. st. kaw. awansowany 1 I 1928. Przeniesiony następnie do 5 p. ułanów w Ostrołęce na stanowisko z-cy d-cy pułku. W latach 1932-1936 d-ca 4 p. ułanów w Wilnie, potem w latach 1937-1939 d-ca 26 p. ułanów w Baranowiczach. Awansowany do stopnia płk dypl. kaw. 19 III 1937. W kampanii wrześniowej 1939 dowodzi 26 p. ułanów w składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Od 1-3 IX 1939 walczy z Niemcami w rejonie Lidzbarka, potem w walkach odwrotowych przez Płock w kierunku Kampinosu przez Nowy Dwór dociera do Garwolina. 15 IX 1939 uczestniczy w walkach pod Kończynami, w rejonie Maciejowic, Ryk potem na Lubelszczyźnie. Z Nowogródzką Brygadą Kawalerii wycofuje się w ciągłych potyczkach w kierunku Sambora docierając 27 IX 1939 w rejon m. Władypol, gdzie pułk po walce z wrogiem zostaje rozbity. Po rozwiązaniu przez gen. W. Andersa Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 28 IX 1939 przedostaje się przez granicę z Wegrami i tam zostaje internowany. Po ucieczce z Węgier przedostaje się do Francji, a stamtąd do Wlk. Brytanii, gdzie służy w PSZ w Szkocji. Po wojnie osiadł na stale w Londynie, gdzie zmarł 28 II 1960. Pochowany na cmentarzu we Francji.
W 1943 opublikował w Szkocji książkę pt. Wojna bez legendy. Kircoldy. Szkocja 1943.
Odznaczony VM kl. 5, KW, ZKZ

Roczniki oficerskie 1924,1928,1932; Rocznik oficerów kawalerii 1930; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; L. Głowacki. Działania Wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939.Lublin 1976; Przegląd Kawalerii nr 1. Londyn 1960;W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania MSWoj. w Warszawie. Londyn 1969
(inf. Tadeusz Łaszczewski )


(2012/04/17 23:45)

jazlowiak


Bardzo Ci dziękuję, jesteś niezawodny (2012/04/18 08:26)

pi.ko


informacja o płk. Schweitzerze pochodzi ze strony http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 (2012/04/19 10:44)