PKU Białystok

/ 7 odpowiedzi

Przez przypadek w akcie ślubu brata mojego pradziadka jest zapisane:

Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego PKU Białystok wystawionego przez pułkownika Michała Zienkiewicza w dniu 20 lutego 1923 roku numer dokumetnu 1940/23. 

Proszę poradzić gdzie mogę tą informację zweryfikować i czy jest szansa na to aby z tego dokumentu znaleźć informację do jakiego pułku ułanów należał. I czy dokument ten może znajdować się na parafii, fakt może jego już nie być, bo księga aktów ślubu jest w USC Wysokie Mazowiekcie. 

Proszę o pomoc. 

adam22


Pełne dane dotyczące wystawiającego odczytałem ze strony WKU Białystok. I co dalej ? (2012/11/04 09:02)

zylkos


Wszelkie akta WKU Białystok odsyła do CAW,po osiągnięciu przez żołnierza-rezerwistę 80 lat.Także w WKU nic nie ma!!!Na podstawie rozp MON z dn.27 czerwca 2006 w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej  (Dz.U.2006.122.848) paragraf 54:karty ewidencyjne osób skreślonych z ewidencji wojskowej prowadzonej na  szczeblu terenowym przechowuje sie w archiwum WKU,do konca roku kalendarzowego,w którym osoby te koncza osiemdziesiat lat życia.W świetle powyzszych faktów Wojskowy Komendant Uzupełnień nie posiada kompetencji i podstawy prawnej do wydania zaświadczenia o żądanej treści.-pismo z dn 17 V 2010 od WKU nr 934/10 podpisano Komendant ppłk.dypl.Krzysztof Rogacz  (2012/11/04 15:34)

adam22


Czyli ?? Co dalej ..  (2012/11/06 21:06)

WachmistrzKOP


Czyli czeka Cię wycieczka do Rembertowa z nadzieją, że w CAW zachowała się teczka osoby o której informacji poszukujesz.
Na podstawie samej informacji do którego PKU był przypisany nie dowiesz się niczego o przebiegu służby.
W księgach parafialnych (jeśli przetrwały wojnę) prawdopodobnie odnalazłbyś informacje o ślubie, ale czy będzie tam podane gdzie Pan Młody służył ... Samego dokumentu napewno tam nie będzie. (2012/11/06 21:46)

adam22


Prawdę mówiąc akt znajduje się w USC. Może uda się chociaż określić w którym roku był wzięty do wojska i w którym miesiącu.  (2012/11/06 22:33)

zylkos


trzeba próbować wszelkich możliwości,tu kwit napisać,tam wysłać,może a ,,nóż-widelec,, (2012/11/06 23:34)