Piechota- Sposoby ustawiania sztandarów.

/ 26 odpowiedzi / 25 zdjęć
formoza58


Sztandar 71 PP w gablocie w gabinecie dowódcy pułku. (2019/04/05 23:06)