Piechota- Sposoby ustawiania sztandarów.

/ 27 odpowiedzi / 26 zdjęć
formoza58


Sztandar 71 PP w gablocie w gabinecie dowódcy pułku. (2019/04/05 23:06)

formoza58


A jak to było w innych armiach? Dla przykładu Francja w 1918 roku... Sztandar 66 Pułku Piechoty wycofanego z frontu. (2019/08/22 17:54)