Piechota- Sposoby ustawiania sztandarów.

/ 27 odpowiedzi / 26 zdjęć
W przeciwieństwie do kawalerii (wyjątki stanowiły pułki strzelców konnych) sztandary piechoty ustawiano na kozłach karabinów.Jednak u strzelców konnych,sztandary ustawiano na kbk,koniec drzewca opierał się o ziemię.W piechocie sztandar ustawiony na stojakach lub na kozłach nigdy nie dotykał ziemi.
formoza58


Trochę przykładów...Sztandar Szkoły Podchorążych Piechoty z Warszawy ustawiony na specjalnym stojaku podczas uroczystości w latach trzydziestych... (2014/11/27 15:22)

formoza58


Z NAC-u.Sztandar 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej ustawiony na stojaku przed Komendą Miasta w Warszawie podczas zmiany warty pododdziałów. (2014/11/27 15:25)

formoza58


Najpopularniejszym sposobem ustawiania sztandaru "w polu" (poza koszarami) było układanie go na karabinach ustawionych w kozły.W zależności od pułku (być może powodem tego był ciężar sztandaru) wykorzystywano do tego dwa lub trzy kozły... (2014/11/27 15:30)

formoza58


Warta przy sztandarze 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" na trzech kozłach... (2014/11/27 15:32)

formoza58


Z NAC-u...Sztandar 10 Pułku Piechoty z Łowicza ustawiony z kolei na dwóch kozłach. (2014/11/27 15:35)

formoza58


Z archiwum Allegro.Również na  dwóch kozłach ustawiano sztandar min. w odznaczonym Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari 55 Poznańskim Pułku Piechoty... (2014/11/27 15:39)

formoza58


...oraz stacjonującym w Brześciu 82 Pułku Piechoty Strzelców Poleskich im. Tadeusza Kościuszki... (2014/11/27 15:44)

formoza58


Ustawiony na trzech kozłach sztandar 21 Pułku Piechoty na Placu Piłsudskiego po powrocie z manewrów letnich w latach trzydziestych... (2014/11/27 15:48)

formoza58


Sztandar Szkoły Podchorążych na stojaku przed koszarami szkoły. (2014/12/01 22:39)

formoza58


Warta przy ustawionym na trzech kozłach pułku nieustalonego pułku piechoty w drugiej połowie lat dwudziestych. (2015/03/13 21:56)

formoza58


Sztandar 76 Pułku Piechoty ustawiony na dwóch kozłach podczas ćwiczeń w latach trzydziestych. (2015/10/27 21:55)

formoza58


Sztandar 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej ustawiony na dwóch kozłach z karabinów, w 1925 roku. (2016/04/15 16:50)

formoza58


Osobliwy sposób ustawienia sztandaru podczas postoju w marszu w 6 Pułku Piechoty Legionów, w drugiej połowie lat trzydziestych...Rycerski odpoczynek w cieniu sztandaru. (2016/04/24 10:44)

formoza58


Sztandar nieustalonego pułku podczas postoju na ćwiczeniach letnich, w latach trzydziestych. (2019/03/17 15:33)

formoza58


Sztandar 21 PP na stojaku w gabinecie dowódcy pułku. (2019/03/17 17:09)

formoza58


W 81 Pułku Piechoty. (2019/03/22 12:47)

formoza58


Sztandar i proporzec strzelecki nieustalonego pułku piechoty. (2019/03/22 12:48)

formoza58


Sztandar SPP z Ostrowi na peronie dworca Wschodniego. (2019/03/22 12:49)

formoza58


W 21 Pułku Piechoty. (2019/03/23 10:30)