Otoki lekarzy weterynarii w 1939 roku

/ 19 odpowiedzi / 2 zdjęć
Otoki lekarzy weterynarii w 1939 rokuBracia i siostry pomóżcie, czy znacie może na jakiej podstawie i czy w ogóle wprowadzono otoki dla lekarzy weterynarii? 
edward1949


według Dziennika Rozkazów Wojskowych z 27.XII.1919 patki lekarzy weterynarii miały kolor barwy kurtki a wypustka(łapka) koloru oliwkowego. (2013/04/22 19:43)

edward1949


A otoki były koloru wiśniowego jak i innych lekarzy. (2013/04/22 20:22)

toel


postaram się jutro wrzucić zdjęcie patek lek.wet. - pozdrawiam lek.wet.tomasz szydłowski płock (2013/04/22 22:36)

jazlowiak


Problem nie polega na patkach, które są wiadome, ale czy lekarze weterynarii nosili wiśniowe otoki na rogatywkach i jeśli tak, to na podstawie jakiego przepisu? (2013/04/22 22:44)

toel


cała słuzba medyczna nosiła wiśniowe otoki - od lek.medycyny, stomatologa i lek.weterynarii.Różnice były tylko w wypustkach patek.Wiec tu nie ma róznicy czy i od kiedy były otoki dla lek.wet. - był i jest to otok służby medycznej.Współcześnie jest tak samo. Wiec Szanowny Panie Pawle tym tropem podązaj - z pozdrowieniem lek.wet. (2013/04/23 06:51)

jazlowiak


Tylko na podstawie jakiego przepisu nosiła, bo w 1935 otoki mieli tylko oficerowie służby zdrowia z Centrum Wyszkolenia Sanitarnego - kiedy to po 1935 roku się zmieniło i jakim przepisem? (2013/04/23 07:09)

toel


Być może takie informacje są w Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu lub w pracach płk.dok.Konrada Millaka.Postaram się w najbliższym czasie w W-wie na uczelni poszperać.

Opis do zdjęcia

Opis obrazu: Zjazd lekarzy weterynarii w Krakowie - członkowie prezydium. Widoczni w pierwszym rzędzie od lewej: płk dr Konrad Millak (Warszawa), dr Koskowski (Warszawa), prezes Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii RP
Data: 1935-11 (2013/04/23 21:21)

toel


sorry - nie załadowało się zdjęcie. (2013/04/23 21:22)

toel


(2013/04/23 21:28)

toel


(2013/04/23 21:31)

toel


(2013/04/23 21:32)

toel


(2013/04/23 21:36)

toel


no niestety nie chce się załadować . (2013/04/23 21:36)

JOTA21


Barwy lekarzy weterynarii zostały zatwierdzone w 1927 roku. (Dz. Rozk. 22.27) Przewidywał on noszenie aksamitnych wiśniowych patek z aksamitną zieloną wypustką, podobnie otok był barwy wiśniowej. Pomimo późniejszych zmian w regulaminie mundurowym barwy korpusu lekarzy weterynarii pozostały bez zmian do 1939 roku.
Więcej pytań, Paweł? (2013/04/27 22:01)

JOTA21


W załączeniu patki lekarzy weterynarii - na tej ciemniejszej wypustka jest sukienna na na jaśniejszej aksamitna. (2013/04/27 22:22)

jazlowiak


Ten dziennik nic nie mówi o otokach, w tym czasie lekarze weterynarii nie nosili otoków, podobnie jak np. piechota czy artyleria - pytanie brzmi kiedy i na jakiej podstawie otrzymali prawo ich noszenia, bo jeszcze w 1935 roku oroki wiśniowe, aksamitne nosiła tylko kadra CWS. (2013/04/28 01:29)

JOTA21


Ponieważ w roku 1935 wprowadzono nową rogatywkę określono także jak ma wyglądać otok do niej. W rozkazie napisano: "Barwa otoku odpowiadać ma rodzajowi broni lub służby"  W przypadku lekarzy weterynarii był to więc otok wiśniowy aksamitny. (2013/04/28 14:12)

JOTA21


Chciałbym dodać jeszcze jedno - posiadam w swoim zborze zdjęcia lekarzy weterynarii z późnych lat dwudziestych i odcień otoków na czapkach koresponduje z barwą patek. Można z tego wysnuć, że już wówczas obowiązywały wiśniowe otoki (aksamitne). (2013/04/28 22:18)

JOTA21


Jeszcze o barwie korpusu lekarzy weterynarii.

 

Tworzące się po wybuchu I wojny światowej polskie oddziały wojskowe posiadały w swoich strukturach także lekarzy weterynarii. W każdym jednak przypadku umundurowanie lekarzy weterynarii było inne. Najmniej wiadomości i materiałów ikonograficznych jest na temat tej służby w Legionach Polskich. Nieco obszerniej opisany jest mundur lekarzy weterynarii służących w I Korpusie Wschodnim gen. Dowbora – Muśnickiego, Armii gen. Hallera czy w Wojskach Wielkopolskich. Po raz pierwszy opis munduru lekarzy weterynarii został opisany w Przepisie Ubioru Polowego Wojsk Polskich z roku 1919.

Jednak dopiero po zakończeniu działań wojennych podjęto prace nad opracowaniem munduru dla korpusu lekarzy weterynarii. Po licznych dyskusjach, w roku 1925 został przedstawiony Komisji Ubiorczej , po uprzednim uzyskaniu zgody Szefa Departamentu Kawalerii MSWojsk. oraz Generalnego Inspektora Kawalerii, projekt barw munduru służby weterynaryjnej. Ponieważ służba weterynaryjna nie posiadała żadnych tradycji w istniejących do roku 1831 Narodowych siłach Zbrojnych nie można było nawiązać do wcześniejszych wzorów przy projektowaniu munduru tej służby. Dopiero powstające zalążki tej służby w tworzących się formacjach polskich w okresie I wojny światowej dały podstawy wyjściowe do opracowaniu jej barw. Przedstawiony projekt łączył w sobie tradycje barw w polskich formacjach oraz nawiązywał do barw służby weterynaryjnej w armiach obcych. Pierwotnie przedstawiono mundur kroju kawaleryjskiego (argumentem przyjęcia takiego munduru było wskazanie, że kandydaci na zawodowych oficerów kawalerii przechodzą przeszkolenie w szkole kawalerii oraz w pułkach jazdy). Jako odznakę służby zaproponowano umieszczenie na kołnierzu chorągiewki (proporczyka) w barwach wiśniowych (nawiązanie do tradycji I Korpusu Wschodniego), przedzielonej zielonym paskiem (nawiązanie do barw tej służby w Legionach). Ponieważ w pierwszym okresie tworzenia polskich struktur wojskowych w znacznej mierze opierano się na wzorcach francuskich (w tym przyjęcie pierwszego tymczasowego regulaminu tej służby) zaproponowano barwę wiśniową aksamitną (podobnie jak w armii francuskiej). Po kolejnych miesiącach pracy nad mundurem dla lekarzy weterynarii, w roku 1927 zostały zatwierdzone barwy w postaci aksamitnych wiśniowych patek z zieloną aksamitną wypustką. Niestety rozkaz ten nie wspomina o barwie otoku na czapkach, wiele jednak wskazuje, że został wówczas wprowadzony wiśniowy, aksamitny otok również dla korpusu lekarzy weterynarii. Dopiero w 1935 roku wraz z wprowadzeniem nowego wzoru czapki (rogatywki) zostało jednoznacznie powiedziane, że otok m a być barwy podstawowej patek (w tym przypadku aksamitny wiśniowy). Barwy te przetrwały do 1939 roku. (2013/04/29 13:55)