Oświadczenie - ale o co Wam chodzi?

W związku z sytuacją, jaka wynikła w dniu 15.VIII.2014 r., jak również telefonem z dnia 16.VIII.2014 r. ok. godz. 9:00, informuję, że z dniem dzisiejszym rezygnuję z pełnienia wszelkich wybieranych funkcji w Grupie Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza, jak też i z członkostwa w w/w GRH.

Wobec powyższego, proszę o wyłonienie spośród członków w/w GRH komisji, która protokolarnie odbierze ode mnie pozostałe w mojej dyspozycji rzeczy należące do GRH, jak i też środki finansowe. W terminie do 31.VIII.2014 roku.

Proszę również o pozbawienie mnie praw przysługujących administratorowi strony GRH na facebook, jak również o zmianę hasła dostępu do pułkowej skrzynki mailowej o adresie [email protected]

 

Ze swej strony zapewniam o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem grupy.

 

Z poważaniem

 

Mariusz Mocek