Oficerowie i żołnierze 4 PSP -uzupełnienia

Tajne Dzienniki Personalne Rezerw nr 1 z 22.02.1939

Przemieszczenie do 4 psp:

ppor. Buchcik Robert (17.08.1909) K.R.U.Bielsko n/Śl.  z 75 pp

ppor. Wychowański Czesław (3.2.1908) K.R.U. Bielsko, 2 pp Leg.

por. Wrzosek Mieczysław (10.04.1900) K.R.U. Bielsko, 19 pp

ppor.Jagosch Alojzy Jan (6.11.1910) K.R.U. Bielsko 73 pp

ppor Kubaczka Robert (31.8.1907) K.R.U. Bielsko 73 pp

Tajne Dzienniki Personalne MSWojs. 19.03.1939

Nominacje na stopień:

generała brygady - płk Masny Karol 1

                             - płk Kustroń Józef Rudolf 2

                              -Szychowski Aleksander Henryk dypl.         kol.3

                              -Alter Franciszek Ksawery kol.4

                             i dalej do  17 + na stopień kantradmirała

                            - komandor inż. Czernicki Ksawery