ODZNAKA REZERWISTY

/ 26 odpowiedzi / 5 zdjęć
jazlowiak


17737 na tym zdjęciu na kołnierzu jest oznaka szkoły podchorążych rezerwy - nie ma ona nic wspólnego ze Związkiem Rezerwistów, którego okrągłą oznakę na otok czapki zamieszczono w pierwszym poście. (2011/03/29 07:49)