odznaka

być może rosyjska inne artefakty były rosyjskie