Odznaka pamiątkowa Związku Bezpieczeństwa Kraju

/ 1 odpowiedzi
Rumcajs


To odznaka pamiątkowa Związku Bezpieczeństwa Kraju. O tej organizacji o dość dziwnym, bo częściowo zakonspirowanym charakterze znalazłem taką oto wzmiankę w książce biograficznej Mariana Święcickiego pt. Życie na wulkanie
"W grudniu 1922 objąłem stanowisko kierownika wyżej zorganizowanej szkoły publicznej w miasteczku Kołtyniany, położonym w odległości 3 km od . granicy litewskiej. Zagadnienia litewskie były dla mnie wtedy całkowicie obce. Inspektor szkolny inż. Miłoszyński uprzedził mnie, że teren jest dosyć niebezpieczny, gdyż z zagranicy przechodzą Szaulisi i sporadycznie urządzają napady na Polaków. Jako przeciwdziałanie istniała na terenie Wileńszczyzny polska grupa partyzancka "Związek Bezpieczeństwa Kraju - ZBK". Grupa ta powstała po wypędzeniu bolszewików w 1920 roku, jako przeciwdziałanie i ochrona mieszkających tam Polaków. Założycielem jej był Zyndram Kościałkowski, późniejszy minister i premier RP. Do tego ZBK zostałem zaproszony i wciągnięty przez powiatowy oddział w Święcianach, który mianował mnie komendantem na terenie gminy Lyngmiany". (2014/01/24 19:39)