Marynarze Floty Wojennej II Rzeczypospolitej

/ 702 odpowiedzi / 651 zdjęć
formoza58


Oficerowie MW podczas uroczystości Dnia Zołnierza w Wejherowie,15 sierpnia 1938 roku.Z tyłu poczet sztandarowy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. (2011/11/18 18:00)

formoza58


Kolejna promocja oficerów MW w latach trzydziestych. (2011/11/18 18:01)

formoza58


Artylerzyści z "Wichra". (2011/11/18 18:02)

formoza58


Marynarze na pogrzebie marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie w maju 1935 roku... (2011/11/18 18:04)

formoza58


Marynarska Wigilia załogi ORP."Bałtyk".Lata trzydzieste. (2011/11/18 18:06)

formoza58


Orkiestra Marynarki Wojennej podczas defilady w Dniu Morza.Gdynia,1932 rok. (2011/11/18 19:53)

formoza58


Ze zbiorów NAC.Sygnalista na "Bałtyku". (2011/11/18 19:56)

formoza58


Marynarz przy działku salutacyjnym na "Bałtyku". (2011/11/18 19:59)

formoza58


Salut z działka na "Bałtyku". (2011/11/18 22:11)

formoza58


Marynarze z "Groma" po przybyciu do Rosyth.Wrzesień 1939 rok. (2011/11/18 22:13)

formoza58


Młody podporucznik marynarki z rodziną po promocji.Lata trzydzieste. (2011/11/18 22:14)

formoza58


Zbiórka marynarzy na pokładzie "Bałtyku". (2011/11/18 22:15)

formoza58


Marynarze podczas robót linowych na "Gromie".Koniec lat trzydziestych. (2011/11/18 22:16)

formoza58


Obiadek na "Gromie". (2011/11/18 22:17)

formoza58


Marynarze z załogi "Rysia" w ciasnych pomieszczeniach swego okrętu. (2011/11/18 22:19)

formoza58


Wizyta u fryzjera okrętowego na ORP."Bałtyk". (2011/11/19 01:17)

formoza58


Marynarze z orkiestry MW podczas obchodów Dnia Morza w Gdyni.Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2011/11/19 01:20)

formoza58


Marynarze "Groma" podczas ćwiczeń... (2011/11/19 14:17)

formoza58


Palacze podczas pracy w kotłowni polskiego okrętu wojennego. (2011/11/19 14:30)

formoza58


Ubieranie nurka Marynarki Wojennej... (2011/11/19 14:33)

formoza58


...i nurek MW gotowy do zejścia pod wodę. (2011/11/19 14:34)

formoza58


Artylerzyści z "Groma" podczas ćwiczeń. (2011/11/19 17:52)