Marynarze Floty Wojennej II Rzeczypospolitej

/ 702 odpowiedzi / 651 zdjęć
formoza58


Z 1934 roku... (2019/08/09 10:30)