Marynarze Floty Wojennej II Rzeczypospolitej

/ 712 odpowiedzi / 661 zdjęć
formoza58


Z 1934 roku... (2019/08/09 10:30)

formoza58


Na mostku jednostki, w 1925 roku. (2019/09/02 15:09)

formoza58


Na " Wichrze". (2019/09/24 16:22)

formoza58


Na " Wilji", w 1931 roku. (2019/09/24 16:23)

formoza58


Marynarze Flotylli Rzecznej wśród Poleszczuków. (2019/09/26 13:47)

formoza58


Z 1934 roku... (2019/10/09 12:26)