Marynarze Floty Wojennej II Rzeczypospolitej

/ 712 odpowiedzi / 661 zdjęć
formoza58


Oznaczenia specjalności w Marynarce Wojennej. (2016/01/17 10:44)

formoza58


Marynarze Floty na wycieczce... (2016/01/18 11:02)

formoza58


Marynarze na kursie zbrojmistrzów. (2016/03/10 23:26)

formoza58


Z archiwum Allegro.Nurek Marynarki Wojennej. (2016/03/10 23:48)

formoza58


Unrug podczas wizyty zespołu duńskiego w Gdyni, w lipcu 1930 roku. (2019/03/30 20:13)

formoza58


Pluton honorowy Flotylli Rzecznej na uroczystościach pogrzebowych marszałka Piłsudskiego, w Krakowie. (2019/04/02 19:26)

formoza58


Defilada w Pińsku. (2019/04/05 21:36)

formoza58


Kmdr . Boleslaw Romanowski. (2019/05/03 19:59)

formoza58


Na " Lwowie", w 1921 roku. (2019/06/05 19:39)

formoza58


Na starej " Mewie". (2019/06/18 21:14)

formoza58


Sternik na " Ślązaku". (2019/07/26 13:01)