Marsz Pamięci Rembertów - Falenica 20 maja 2012

Marsz Pamięci Rembertów - Falenica 20 maja 2012

Wysyłam trochę danych o uroczystościach w 70 rocznicę likwidacji getta żydowskiego w Falenicy oraz getta w Rembertowie.
Sprawa jest co jakiś czas przywoływana. W 1977 roku planowany był Marsz Pamięci, lecz w ówczesnych uwarunkowaniach jednak się nie odbył. Pozostały po nim wydrukowane pamiątkowe plakietki.
Marsz ostatecznie odbył się  w 1984 roku. Organizatorzy nie oglądali się na władze i przeprowadzili obchody niezależne.
W marszu uczestniczyli znani przedstawiciele środowisk polskich i Żydowskich. Pokłosiem uroczystości był artykuł ze zdjęciami ukazał się w National Geografic w USA i Europie.
Ostatni jak dotąd marsz odbył się po tej samej trasie w związku z odsłonięciem, w 50 rocznicę likwidacji getta w Falenicy w Falenicy 23 sierpnia 1992 roku, Pomnika upamiętniającego 7,5 tys. falenickich Żydów, wywiezionych do Treblinki 

W tym roku w 70 rocznicę Akcji "Reinhardt" - likwidacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie odbędzie się kolejny marsz, po tej samej trasie. Chodzi o ukazanie faktu Pamięci o współobywatelach  Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej, mieszkańców Rembertowa, Miedzeszyna i Falenicy wywiezionych jednego dnia i  zamordowanych razem podczas II wojny światowej.  Nie wolno dopuścić, żeby Pamięć o Nich została wykorzystana przez środowiska, które notorycznie wykorzystują zagadnienia polsko-żydowskiej historii do celów politycznych i walki z tradycją polskiej tolerancji i wielokulturowej Ojczyzny wszystkich jej mieszkańców - Rzeczypospolitej Polskiej.

Dwaj członkowie Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Pamięci w Falenicy z 1992 roku są organizatorami tegorocznych Obchodów - Paweł Przyrowski i Jacek Borkowicz. utworzony Społeczny Komitet Obchodów Zagłady Getta alenickiego liczy ponad 15 społeczników. Postanowiliśmy jako Społeczny Komitet podzielić obchody na dwie części, m. in na uroczystości w Falenicy 20 sierpnia b. r. 
20 maja odbędzie się marsz Pamięci ze względu na rocznice wymordowania ostatnich żydów z Falenicy w tartaku Najwera. Ze względu o potrzebę uczestnictwa młodzieży i mieszkańców Marsz  Pamięci Rembertów - Falenica odbędzie się w maju.
Komitet będzie pracował na d osiągnięciem wyrazistej formuły w celu osiągnięcia społecznego efektu tak, żeby nie narzucać w żaden sposób uczestnictwa w Marszu lecz spowodować możliwie maksymalny efekt społeczny, przyjazny dla zagadnienia Dziejów Współżycia Żydów i Polaków w dziejach Polski.
Patronat nad marszem objęli burmistrzowie dzielnic Rembertów i Wawer - jednostek samorządowych będących współorganizatorami Marszu.
Zapraszamy do uczestnictwa. Długa trasa (blisko 15 km) nie jest obowiązkowa, można dołączyć lub opuścić Marsz w dowolnym miejscu trasy. 

Podaję linki do profili na FB 

http://www.facebook.com/pamiec.falenica

http://www.facebook.com/events/297515990320162/  

z poważaniem

za Komitet Społeczny

Piotr Bieliński
tel. 609 869 359
[email protected]