Marsz Grunwaldzki 17 lipca 2010

Zapraszam na Marsz Grunwaldzki 17 lipca 2010


W tym roku mija 600 lat od bitwy pod Grunwaldem. 15 lipca 1410 r. jest datą szczególną, symbolem polskiej chwały. Chcemy pamiętać o wielkiej historii wielkiego narodu. Grunwald to zwycięstwo Polaków nad wojskami krzyżackimi składającymi się z najemników przybyłych z całej Europy. To przełomowe wydarzenie zatrzymało rozrastające się wpływy Państwa Krzyżackiego, zagrażającego Polsce i całej Europie Środkowej.

Jesteśmy dumni ze zwycięstwa, które potwierdziło siłę Polski i Polaków, dlatego w
sobotę 17 lipca pójdziemy w marszu upamiętniającym triumf grunwaldzki. Spotykamy się na
Placu na Rozdrożu w Warszawie by przejść ulicami naszej stolicy pod Grób Nieznanego Żołnierza, który upamiętnia Polaków poległych za Ojczyznę. Chcemy zamanifestować w tym dniu naszą dumę i przywiązanie do dziedzictwa i historii opartych o klarowny kanon wartości.

Przyjdź w sobotę 17.07 o godzinie 11.00 na Plac na Rozdrożu

Być Polakiem to prawdziwy powód do dumy!

Info i plakat do pobrania na stronie:

www.marszgrunwaldzki.pl